Textfeld: Wykaz redakcji mediów polonijnych uczestniczących 
w IX Światowym Forum Mediów Polonijnych 
Tarnów – Łódź – Warszawa ‘2001
 

 

AUSTRIA

„Polonika”

„Magazyn Austriacki”

„Po Godzinach”

BELGIA

„Listy z Daleka”

BIAŁORUŚ

„Głos znad Niemna”

„Magazyn Polski”

Telewizja GRODNO

„Ziemia Lidzka”

CZECHY

„Głos Ludu”

„Zwrot”

„Wiarus”

„Trzyniecki Hutnik”

DANIA

„Kontakt”

Radio STENO

„Informator Polski”

EGIPT

„Polonez”

ESTONIA

„Polonia Estońska”

„Nasza Polonia”

FRANCJA

„Głos Katolicki”

„Teczka”

GRUZJA

„Kaukaska Polonia”

JUGOSŁAWIA

„Słowo Yu-Polonii”

KANADA

CFMT INTERNATIONAL

„Głos Polski“

„Nowy Kurier“

„Takie Życie“

„Związkowiec“

 

 

 

 

 

 

 

„Dziennik“

RADIO 7

„Travel i Ty”

“Panorama Polska”

POLSKIE RADIO – TORONTO

 

KAZACHSTAN

“Źródło”

 

LITWA

“Znad Wilii”

LITEWSKIE RADIO NARODOWE

„Przyjaźń”

Radio ZNAD WILII

„Magazyn Wileński”

„Ateneum Wileńskie”

 

LUKSEMBURG

„Biuletyn”

 

ŁOTWA

„Echo Rygi”

„Łatgalia”

 

MOŁDAWIA

„Jutrzenka”

 

NIEMCY

„Kurier Polonica”

„Samo Życie”

SFB-4 RADIO MULTIKULTI

„Forum – Report”

“Polski Informator Kulturalny”

„Polen News – Lewpress”

“Słowo”

“Biuletyn Kongresu Polonii Niemieckiej”

 

NORWEGIA

„Kronika”

 

PERU

„Kwartalnik Polonii Peru”

 

ROSJA

„Polonia Kaukaska”

 

RPA

„Komunikat”

SŁOWACJA

„Monitor Polonijny”

 

SZWECJA

Radio SZWEDZKIE

„Nowa Gazeta Polska”

„Przewodnik”

„Rawa Press”

 

UKRAINA

„Gazeta Lwowska”

Radio LWÓW

„Biuletyn Federacji Organizacji Polskich

na Ukrainie”

Radio Obwodowe ŻYTOMIERZ

Narodowe Radio UKRAINA

„Dziennik Kijowski”

Radio BERDYCZÓW

„Mozaika Berdyczowska”

„Lwowskie Spotkania”

„Wołanie z Wołynia”

Telewizja Państowa Żytomierz

 

USA

„Gwiazda Polarna”

„Dziennik Związkowy”

„Nowy Dziennik”

RADIO CZUMA – CHICAGO

RADIO WPNA – CHICAGO

„To i Owo”

RADIO 1490 CHICAGO

„Polonia Kalifornijska”

POLVISION TV

RADIO AM 1030 WNUR

RADIO “Na góralską Nutę”

 

WĘGRY

„Głos Polonii”

TV RONDO-POLONIA

 

WIELKA BRYTANIA

Biuletyn „Lwów i Kresy”