TERMIN 20 sierpnia 2000 !!!

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce                    22 maja 2000
Placowka 114 - Canada Ontario                                             

Zarząd Placówki 114 SWAP zaprasza Pana Prezesa KPN do wzięcia udziału w naszym jubileuszu 70-tej rocznicy naszego SWAP Placówki 114 i Centralnych Obchodów "Dnia Zołnierza". Uprzejmnie informujemy, że uroczystości 70 lecia SWAP Placówki 114 i centralne obchody "Dnia Zołnierza" odbędą się w dniu 20 sierpnia (niedziela) br. w naszym weterańskim parku im. Ignacego Paderewskiego - River Vally Weterans Klub i połączone będą z odsłonięciem okolicznościowej Tablicy Upamiętniającej tę rocznicę, jakże doniosłą w życiu żołnierza, weterana i cłej Polonii Kanadyjskiej.

Informujemy, że patronat honorowy objęli: Minister Obrony Narodowej RP Pan Janusz Onyszkiewicz i Minister Obrony Narodowej Kanady - Arthur Eggleton.

Potwierdził przyjęcie patronatu Pan Lucjan Conrad Prezes ZG Kongrseu Polaków w Kanadzie.

Znając życzliwość Pana Prezesa liczymy, że ta doniosła uroczystość zostanie wpisana do kalendarza imprez Kongresu Polonii Niemieckiej.

Zarząd Placówki SWAP jest przekonany, że Pan Prezes w swych zorlicznych działaniach na rzecz umacniania jedności w naszej grupie etnicznej, jak  też kreowania pozytywnego wizerunku Zołnierza Kombatanta i Weterana wygospodaruje niezbędny czas i zaszczyci swoją dostojną osobą, oraz prześle treść swojego wystąpienia które chcemy wydrukować w specjalnym informatorze wydanym na okoliczność obchodów i 70-lecia SWAP.

W załączeniu przesyłamy treść apelu do Polonii Swiata - liczymy, że Pan Prezes KPN poprze nasze starania  i dorzuci skromną cegiełkę dotacyjną.

W celu otrzymania dokładnych informacji prosimy o kontakt pod tel/fax: (905) 608-0649.

Łączymy serdeczne pozdrowienia
Komendant Sławomir  Ziętek
I Vicekomendant Józef Kociniak

/tresc Apelu opublikujemy za kilka dni/