Tatiana Danielewicz-Muna - Prezes
Zwiazeku Polakow w Estonii "Polonia"