Austria      -      Forum Polonii  (aktual. 02.10.2000)

Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii -  WPOwA
Dom Polski, 1030 Wien, Boerhaaveg. 25/5
Tel./Fax: +43-1-710-5895

Prezes:
Inż. Piotr Radkowski - Konstruktor-mechanik
Polsko-Austriacki Klub Informacji i
Kultury "Sierpień 80"

Wiceprezes:
Elzbieta Stempien

Wiceprezes:
Dr Andzej Pawłowski - Lekarz internista
Rada Laikatu Polonii

Sekretarz:
Mgr Renata Zielińska
  -  Ekonomista
Rada Rodziców przy Szkole Polskiej w Wiedniu

Skarbnik:
Inż. Bolesław Karwat - Emeryt
Stowarzyszenie Polskiej Kultury

Członkowie zarządu:

Dr Krystyna Białas-Cichy - Lekarz pediatra
Polskie Towarzystwo Medyczne w  Austrii

Dypl. Ekonom. Zofia Beklen   - Ekonomista
Komitet Renowacji Kościoła na Kahlenbergu

Inż. Piotr Leśniak
- Konstruktor-mechanik
Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich

Pomocniczy członkowie zarządu:
Ks. Mgr CR Herbert Sojka Duspasterz Polonii w Austrii
Wspólnota Księży Polskich
Mgr Elżbieta Stempień - Menadżer d. s. handlu i gospodarki
Adam Sterna
- Technik telekomunikacji
Polska Młodzież Katolicka


Komisja rewizyjna:

Przewodniczący
Inż. Andrzej Urbański - Metaloznawca
Stowarzyszenie "Forum Polskie" Graz

 Andrzej Michalski - Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich
 Krzysztof Sierański Związek Polaków Górnej Austrii

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacje i grupy polskie zrzeszone w Forum Polonii

* Rada Laikatu Polonii (1801)
Dr Andrzej Pawłowski, mgr Mateusz Synowiec

* SPK - Stowarzyszenie Polskiej Kultury (1963)
inż. Bolesław Karwat

* Związek Polaków Górnej Austrii (1973)
Krzysztof Sierański

* Związek Polaków w Innsbrucku Strzecha (1980)
Bogdan Wasilewski

* Rada Rodziców przy Szkole Polskiej w Wiedniu (1980)
mgr Renata Zielińska

* Polonia Burgenland (1980)
Józef Sławomir Tomaszewski

* Chór Duszpasterstwa Polonii Gaudete (1981)
mgr Barbara Niemirowicz, Daniel Synowiec

* Polsko - Austracki Klub Informacji i Kultury "Sierpień 80" (1981)
inż. Piotr Radowsk

* Szczep Polanie ZHPpGK (1983)
Urszuka Czyżak

* Stowarzyszenie Vienna (1983)
inż. Witold Dewald

* Polski Klub (1984)
mgr Michał Gąsiorowicz

* Stowarzyszenie Polonia Vorarlberg (1085)
Maria Gurtsch

* Związek Podhala Zakopane (1985)
Przemysław Strączek-Helios, Tadeusz Fronek-Gąsienica

* Austriacko - Polski Związek Artystów (1988)
Bogdan Winnicki

* Wspólnota Księży Polskich (1990)
ks. Mgr Antoni Ulaczyk

* Polska Młodzież Katolicka (1993)
Marek Skrzypko

* Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich (1993)
dr Andrzej Pawłowski, Małgorzata i Andrzej Michalewscy

* Stowarzyszenie Galicja (1993)
mgr Sławomir Iwankowski

* Polska Grupa w Wels (1993)
Piotr Kowalik

* Polonia Graz - Stowarzyszenie Forum "Polskie Graz" (1994)
inż. Andrzej Urbański

* Polonia Wiener Neustadt - Agora (1994)
Sergiusz Nolle

* Polonia Salzburg (1994)
Lechosław Słomkowski

* Polonia Klagenfurt - Klub Sobieski (1995)
mgr Jerzy Konarzewski

* Klub Studentów Polskich Plus (1995)
Albert Stepień

* Towarzystwo Odbudowy Kościoła Polskiego (1996)
mgr Barbara Rzuchowska

* Polskie Towarzystwo Medyczne w Austrii (1996)
dr Zygmunt Bukowski

* Klub Inteligencji Polskiej w Austrii (1997)
mgr Jadwiga Hafner

* Związek Akademików Polskich (1997)
mgr Halina Kubisiak

* Komitet Renowacji Kościoła na Kahlenbergu (1997)
Jozef Sławomir Tomaszewski

* Polskie Stowarzyszenie Sportowców (1998)
mgr Andrzej Lech

* Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Polskiego w Wilnie (1998)
Emil Karlo