29 października 2001

Galeria Polonijna w Sankt Petersburgu
Wystawa pod patronatem Konsula Generalnego RP
w Sankt Petersburgu
Hieronima Grali

20 listopada 2001 godz. 17.00

Konsulat Generalny RP w Alma-Acie
Wystawa pod patronatem Konsula Generalnego RP
Zdzisława Nowickiego

09 grudnia 2001

W ramach Dni Kultury Polskiej w Pskowie
Wystawa pod patronatem Konsula Generalnego RP
Hieronima Grali

08 stycznia 2002

Konsulat Generalny RP w Brześciu (patron pleneru)
Wystawa pod patronatem Konsula Generalnego
Tomasza Klimańskiego