ŁOTWA  -  (LV)                 


Polonia na Łotwie szacowana jest na 80 000     (12.01.2012)

Ambasada RP - Ryga  (11.09.2005)
ul. Mednieku 6b 2, LV 10... Riga
Tel.: +371-70-31 500,   Fax: +371-7-338 19
E-mail: ambpol@apollo.lv

O Łotwie  pisze   Helena Parakonna   (23.05.2005)  nowosc
 
Polonia istnieje w nastepujacych miastach:
Bauska - Bowsk, C
ēsis - Wenden, Daugavpils - Dyneburg, Dobele - Doblen, Ilūkste (Illuxt)), Jelgawa - Mitawa, Jēkabpils - Jakobstadt, Jūrmala, Krāslava - Krasławie, Liepāja - Libawa, Ludza - Lucyn, Preiļi - Prely, R
īga - Ryga, Rēzekne - Rzeżyca, Ventspils - Windaw
 
Polskie Centrum Informacji - http://www.polinfo.lv  (30.01.2003)
ul.Rupniecibas 11-20, Ryga, LV-1010, Łotwa
E-mial: polinfo@op.pl
Tel.: +48 603644013, +371 7323265, 7323230,7324423,Fax:  7323208
 
Album dzialaczy Polonijnych
 
Nowy tygodnik na Litwie, Łotwie i w Estonii
Tygodnik "Nasz Czas" - Naczelny: Ryszard Maciejkianiec
(06.12.2001)
ul. Didžioji (Wielka) 40, LT 2001 Wilno
Ten/Fax:  +370-2-22 38 38
E-mail: nasz-czas@mail.lt oraz n.g@mail.lt
Dział reklamy: nasz-czas@telia.com
Internet: http://www.nasz-czas.lt
"Polak na Lotwie"   
aktualnie redaktor: Krystyna Morzewska - krzysia@inbox.lv
(22.05.2008)
poprzedni red.: Romuald Lebedek  (05.08.2003)
Tel. kom:  +371-6857465, Tel.: +371 7391 310
A.K. 3, LV-1005 Riga, Latvia
 
Bauska - Bowsk  http://www.bauska.lv
ZPL Oddział w Bauskie, Prezes Renata Czaupala
ul. Skolas 14, LV-3900 Bauska
Tel.: +371- 3924514
Cēsis - Cēsis  - Wenden http://www.cesis.lv
ZPL Oddział w Cēsis, Prezes Wlodzimierz Gusew
C
ēsis, LV-4100
Tel.: +371-4120917
Daugavpils  - Dyneburg http://www.daugavpils.lv
Daugawpils - Prezes Wladysław Szescierow  - nowy Ryszard Stankiewicz 29.11.2003
ul. Warszawska 30, LV-5400  Daugavpils
Tel.: +371-545595
 
ZPL Oddział w Daugavpils, Prezes Władyslaw Nowicki
ul. Warszawska 30, LV-5400 Daugavpils, 
Tel.: +371-5454595
 
"Promień" - chór, Prezes Gertruda Kielisza
ul. Warszawska 30, LV-5400  Daugavpils
Tel./Fax: +371-5454595
 
Wiceprezes d/s religijnych Sekretarz Albina Czibele
ul. Warszawska 30, LV-5400 Daugawpils
Tel.: +371-5454595
 
"Promień" Dom Polski - Oddział ZPL w Daugavpilis
ul. Warszawska 30, LV 5400 Daugavpils, Tel.: +371-5-473 900
 
Zwiazek Polaków na Łotwie - Zarząd Główny
ul. Maraz 1 m. 77, LV 303 Jelgawa   (adres prywatny)
Dobele - Doblen  http://www.dobele.lv
ZPL Oddział w Dobele - Prezes Anna Barute
ul. Sportowa 1, LV-3700 Dobele
Tel.: +371-3723840
Ilūkste - Ilūkste (Illuxt)
ZPL Oddział w Iluksie, Prezes Andrzej Mislewicz
ul. Upes 3, LV-5447 Ilūkste
Tel.: +371-5462461
Jēkabpils - Jēkabpils - Jakobstadt 
ZPL Oddział w Jēkabpils - Prezes Aleksander Raszczewski
ul. Bebru 27-6, LV-5200 J
ēkabpils
Tel.: +371-5236112

Wiceprezes do spraw gospodarczych - Aleksander Raszczewski
ul. Bebru 27-6, LV-5200  J
ēkabpils
Tel.: +371-5236112

Jelgava -  Mitawa  http://www.jelgava.lv
Wiceprezes do spraw kulturalnych - Maria Kudrjawcewa
ul. Maras 1-77, LV 3001 Jelgava
Tel.: +371-3021080, 3033221

ZPL Oddział w Jelgawie, Prezes Felicja Wysocka
ul. Liela 37-63, LV-3000 Jelgava
Tel.: +371-3020188

ZPL Oddział  w Jelgavie
Kooperatywa 6 m. 3, LV 303 Jelgava

Jūrmala http://www.jurmala.lv
ZPL Oddział w Jūrmale, Prezes Danuta Macijewicz
ul. Nometnu 20-38, LV-2016 J
ūrmula 
Tel.: +371-7735683
Kraslavie - Krāslava - Krasłavie 
"Strumień" - zespół piosenki polskiej, kier. Romuald Raginis
ul. Paneana 35, LV-5600 Kraslavie
 
ZPL Oddział w Kraslavie - Prezes Eugenia Urbanowicz
ul. Wienibas 1-32, LV-5600 Kraslavie
Tel.: +371-5621919
 
Oddział ZPL w Kraslavie
Wienibas ul. 61 m. 32, LV 5600 Kraslavie
ul. Rezeknes 4
Liepāja - Libawa  http://www.liepaja.lv
ZPL Oddział w Liepaja, Prezes Waclaw Kodz
Ul. Klaipedas 59/63-32, LV-3400 Liep
āja
Tel.: +371-34343191
Ludza -  Lucyn http://www.ludza.lv
ZPL Oddział w Ludze, Prezes Edward Dukszta
Pasiene, LV-5732  Ludza
Tel.: +371-5745274
Rīga- Ryga 

Osoba upoważniona do spraw gospodarczych - Wojciech Wojciechowicz,
ul. Gredu 1-31, LV-1019 Ryga
Tel./Fax: +371-714454

Wiceprezes do spraw szkolnictwa - Maria Fomin
ul. Nicglaes 15, LV- 1035 Ryga
Tel.: +371-2576457

"Polak na Lotwie"  red. Romuald Lebedek  (05.08.2003)
Tel. kom:  +371-6857465, Tel.: +371 7391 310
A.K. 3, LV-1005 Riga, Latvia

Przewodniczący Komisji Kultury - Edward Fiskowicz
ul. Slokas 37, LV-1007 Ryga
Tel.: +371-7614034

Koordynat Działalności Harcerskiej - Janina Glowecka
ul. Slokas 37, LV-1007 Ryga
Tel.: +371-7614034, 7400414

Zwiazek Mlodych Polakow na Łotwie (31.01.2004 uakt 20.05.2005 i 22.05.2008)
Prezes - Krystyna Morzewska - krzysia@inbox.lv  
poprzedni Prezes:  Anna Polowka - E-mail: anna.polovka@inbox.lv    
Nasz adres w internecie: www.zmp.times.lv
nasz faks (kierowac dla ZMPnL): +371- 7- 031 554
Anna Pitaszko - czlonek zarzadu
Helena Parakonna  opowiada -  o Lotwie

Stowarzyszenie Młodych Polaków - Prezes Arina Bogdziewicz
Jurmala, ul. Lienes 31-1, LV-2015  Ryga
Tel.: +371-7764588 albo 0649-6633

 
ZPL Oddzial w Rydze, Prezes Maria Fomin-Puzina
ul. Nicgales 15, LV-1035 Ryga
Tel.: +371-5276457
 
"Polak na Łotwie", dwumiesięcznik red. Mich. Bartuszewicz
ul. Slokas 37,  LV 1007 Ryga,     Tel.: +371-2-614 034
 
Klub Kultury "POLONEZ"
ul. Tallinas 64, LV 1050 Ryga,   Tel.: +371-2-276 185

"Polonez" Prezes Edward Fiskowicz
ul. Slokas 37, LV-1007 Ryga
Tel.: +3717614034, +371-761498

 
Towarzystwo Dobroczynności
ul.Krasotaju 22 m 12/13, LV 1009 Ryga
(adres prywatny)
 
Liga Polskich Kobiet
ul. Laimdotas 57m. 25, LV 1039 Riga, 
Tel.: +371-2-569 709
 
Preili http://www.preili.lv
ZPL Oddzial w Preili, Prezes Wilhelmina Jakimowa
Preili, ul. Liepu 12a-3, LV-5300
Tel.: +3715324446
Rēzekne - Rzezyca - Rēzekne  - Rzeżyca http://www.rezekne.lv
Zespół polskiej piosenki ludowej - kier. Alla Naksimenko, Irena Iwanowa
ul. Lubanas 49, LV-4600 R
ēzekne
Tel./Fax: +371-4636680
 

 

 
Oddział ZPL Rēzekne
Kaiku iela 12, LV-4600 R
ēzekne
 
ZPL Oddział w Rēzekne, Prezes Wacław Kwalewski
ul. Rancana 30-31, LV-4600 R
ēzekne
Tel.: +371-4625220
Ventspils -  Windaw  http://www.ventspils.lv/index_l.htm
ZPL Oddział w Ventspils, Prezes Wiktor Bagienski
Lielais prospekts 23-1, LV-3600 Ventspils
Tel.: +371-3622635, 3621885
 
Szkoly Polskie na Łotwie

Ryga
Polska Szkoła Srednia im. Ity Kozakiewicz,
Dyrektor Maria Fomin-Puzina
ul. Nicgales, 15,  LV - 1035 Ryga
Tel/Fax: 371-2576457, Tel: 371-2577868

Polska Szkoła Podstawowa - Dyrektor Inga Gudzewicz
Ul. Tallinas 64, LV - 1009 Ryga
Tel/Fax: 371-2276185

Daugawpils
Polska Szkoła Srednia - Dyrektor Gertruda Grawe
Ul. Warszawska 2, LV - 5400 Daugawpils
Tel/Fax: 371-5451003, Tel.: 371-5437901

Rēzekne (Rzezyca)
Polska Szkoła Podstawowa - Dyrektor Walentyna Szydłowska
ul. Lubanas 49, LV - 4600 R
ēzekne
Tel/Fax: 371-4636680

Kraslavie
Polska Szkoła Podstawowa - Dyrektor Regina Muraszkina
ul. R
ēzeknes 39, LV - 5600 Kraslavie
Tel/Fax: 371-4636680

Jēkabpils
Polska Szkoła Podstawowa - Dyrektor Elita Kruza
Ul. Jauna 43, LV - 5200 -
Jēkabpils
Tel/Fax: 371-5234585

Jelgava
Polska Szkoła Poczatkowa - Kurator Szkolny - Felicja Wysocka
ul. Kr. Barona 6, LV 3000 Jelgava, Tel.: +371-3020188 (wieczorem)

Biuro Turystyczne: (10.01.2002)
DLA WCZASOWICZOW I WYCIECZEK: 
http://www.impro.lv

http://www.baltic-info.de/veranst/inbaltagenturlett.htm

Muzea http://www.muzeji.lv

Maria Kudriawcewa delegat na II Zjazd Polonii

--------------------------------------------------------------------------------

maly hotelik - niedrogi www.lathotel.lv  Avotu 75, Tel.: +371-7314767  (22.05.2005)

Polska po Lotewsku znaczy POLIJA

jakby ktoś chciał poczytać po Lotewsku to polecam: www.apollo.lv albo www.delfi.lv

maile: polinfo@op.pl, ambpol@apollo.lv,

 

 

 

Archiwum:
Wydział prasowy - Redaktor naczelny czasopisma "Polak na Łotwie" - Michal Bartuszewicz
ul. Slokas 37, LV-1007 Ryga
Tel.: +371-7614034