(18.10.2000)

Prezes PZM w Szwecji, Oddzial Sztokholm (22.12.2001)
Stanislaw Orzechowski - E-mail:
S.Orzechowski@telia.com
Zarzad:
Maja Blom, Teresa Borg, Jan Borowiec, Magdalena Bukowska, 
Wanda Flur, Janusz Kasina, Wojtek Tomasik, Mariusz Wisniewski