(20.01.2001) Pierwsze kontakty z Alaska:

strony: http://www.geocities.com/fredfrontier/travel/poland.html