w Niemczech : Hamburg, Ludwigsburg, Dortmund

--

Dokumenty dotyczace "ZBRODNI LWOWSKIEJ"
przekazane w lipcu od Wladyslawa Zelenskiego zam w Paryzu
znajduja sie w:

Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
Tel.: 022-822 3548
Dyrektor Tadeusz Krawczak

Akta Sledztwa pozostaja w dyspozycji
Wydzialu Sledczego Glownej Komisji
Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Tel.: +48-22-30 8669
Fax.: +48-22-530 9085
(Hanna Dabrowska - rozm. tel 28.07.2001)

E-mail: witold.kulesza@ipn.gov.pl

pismo do prof Witold Kulesza