Archiwumszkolydk.htm

Kopenhaga 15 03 2004
Szanowna Pani
Krystyna Orłowicz Sadowska

Otrzymałem od Przewodniczącego Federacji ”Polonia”w Danii Pani pismo dotyczące rozpoznania sytuacji oświaty polonijnej w poszczególnych krajach.
Miałem wątpliwą przyjemność poznania Pani na zjeździe nauczycieli polonijnych w Paryżu, gdzie w całkowicie niedomokratyczny sposób usiłowała Pani założyć światowy związek zawodowy nauczycieli polonijnych z Panią w roli przewodniczącej. Dzięki protestom przedstawicieli organizacji polonijnych, podkreślających, że nie mają upoważnienia swoich członków do przegłosowania uchwały, której projekt nie był przewidziany w programie Zjazdu i zarzucających Pani jawną manipulację, nie doszło wtedy do jej uchwalenia.
Wybrano wówczas, jak Pani wiadomo, grupę nauczycieli do przygotowania projektów programu i statutu przyszłego stowarzyszenia. Byłem wybranym członkiem tej grupy i do dzisiaj ani Pani ani Przewodniczący nie zrealizowaliście Waszych zobowiązań.
W tej sytuacji nie mogę mieć zaufania do jakichkolwiek Pani inicjatyw i nie widzę możliwości współpracy z Panią.
Niezależnie od tego pozostaję z szacunkiem dla działalności Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Roman Miedzianogóra - roman@miedzianogora.dk
Przewodniczący TKOP w Danii

POLSKA MISJA KATOLICKA
w Kopenhadze
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA OŚWIATY POLSKIEJ
w Danii
Dzień Polonii
2 MAJ 2004
SAKROSTROFY

Scenariusz: s. Tarsylla, Maria Małaśnicka Miedzianogóra
Scenografia i dekoracja: Urszula Śmigielska
Opracowanie graficzne: Jakub Sobocki
Reżyseria: Maria Małaśnicka Miedzianogóra

W programie

Dzień Polonii - wystąpienie ks. Bodnara

F. Chopin: "Mazurek op.68 nr 3" - gra Anna Claudia Szeler
Fr. Karpiński: ”Pieśń poranna” - śpiewa chór kościoła Św. Anny, dyryguje s. Tarsylla.
Jan Kochanowski: "Pieśń XXV” - recytuje Michela Czort
F. Chopin: „Polonez P.N. Es dur" - gra Anna Claudia Szeler
Jan Twardowski: "List do Matki Boskiej" - recytuje Karol Dul
A. Chlondowski "Bądź pozdrowiona” - śpiewa chór kościoła Św. Anny
S. Grochowiak: "Pieta Belliniego"- recytuje Krystyna Teofilius
W. Chotomska sł., M. Małaśnicka Miedzianogóra muz.: ”Dziewczynka z zapałkami” – kolęda - śpiewają uczniowie: Anika, Emma Hubiszówna

          Wiktoria Sobocka, Michaela Czort, Karol Dul, Luiza Bonnevie

MJ. Tuwim: "Litania" - recytują: Magdalena Liberna, Zofia Jagielska, Sara Zajdorf oraz chór
B. Okudżawa: ”Modlitwa”- tlum. A. Mandalian, śpiewa Marian Matulewicz
Kamieńska: ”Modlitwa jesienna” recytuje Monika Jřrgensen
Ziemianin: „Przyda się taka chwila”- recytuje Emma Hubisz
M. Giombini: „Przyjdzie kiedyś dzień” - śpiewa chór kościoła Św. Anny
J. Twardowski: „Podziękowanie”- recytuje Nicola Leszkowicz
F. Karpiński: „Pieśń wieczorna” - śpiewa chór kościoła Św. Anny
F. Chopin: Mazurek op. 7 nr 1 gra Anna Claudia Szeler
Feliński: „Boże, coś Polskę - chór kościoła Św. Anny

Sala Teatralna kościoła Św. Anny w Kopenhadze
2 Maj 2004 godz. 13.15