Prof. Leszek Szybisz prezesem Związku Polaków w Argentynie

W piątek 25 lutego 2005 r. zarząd Związku Polaków w Argentynie przyjął do wiadomości rezygnację Jana Kobylańskiego z funkcji prezesa Związku Polaków w Argentynie. Prezesem został pełniący wcześniej funkcję I wiceprezesa prof. Leszek Szybisz.
Prof. dr Leszek Szybisz jest fizykiem, absolwentem Uniwersytetu Buenos Aires. W 1972 r. obronił na tej uczelni pracę doktorską z dziedziny fizyki jądrowej. Obecnie wykłada fizykę na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Buenos Aires oraz prowadzi prace badawcze w Radzie Narodowej Badań Naukowych i Technologicznych i w Państwowej radzie Energii Atomowej. 
Opublikował ponad 100 prac naukowych w specjalistycznych periodykach na całym świecie.
W dzieciństwie i w latach młodzieńczych związany był ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Argentynie, uzyskując stopień podharcmistrza. Od 1994 r. pełnił różne funkcje w Związku Polaków w Argentynie. 
Od czerwca 2004 był I wiceprezesem zarządu Związku.

_______________________________________________________________________________

Na walnym Zebraniu Zwiazku Polakow w Argentynie
ktore odbylo sie dnia 9 czerwca 2001 roku, zostal wybrany nowy Zarzad
na nastepna kadencje w skladzie:

Prezes; Jan Kobalanski
I Wiceprezes: Leopold Bilozur
II Wiceprezes: prof. Jozef Skowron
III Wiceprezes: inz. Jerzy Lagocki
Sekretarz Generalny: Maria Rynarzewska de Szybisz
Sekretarz Protokolarny: Maria Jurecki
Sekretarz Protokolarny: Gabriela de Warpachowicz
Skarbnik: mgr Przemyslaw Dudkowiak
Zastepca Skarbnika: Jan Michalowski
Gospodarz: Franciszek Pawlowski
Bibliotekarz: Gustaw Dubnicki
Czlonkowie: dr Edward Paprocki, Aleksander Glinski
Zastepcy: Anatol Grynkiewicz, Stanislaw Uzarowicz, Ewa Leszczynski de Marengo

Sad Honorowy:
not. Alfredo Podrez,
mag. Witold Ptasznik
Alicja Behemetiuk de Lewtak
Barbara Szuladzinska
Jozef Korsak
Wanda Nakoniecznikoff
Bogumil Kubaczka
Zbigniew Lipinski

Komisja Rewizyjna;
Zbigniew Lipinski
Anna Grochowska
Cecylia Markowski
Gustawo Zimny
Bogumil Kubaczka

------------------------------------------