Österreichisch - Polnischer Verein für Kunst und Freizeit POLONEZ (dosł. tłum.: Austriacko-Polskie Stowarzyszenie dla Popierania Sztuki i Czasu Wolnego POLONEZ) zostało zarejestrowane w Wiedniu 9 maja 1989 roku, a jego głównym celem statutowym jest popularyzacja kultury polskiej w Austrii.

 

23 września 2001r. Galowym Koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK", finalizującym akcję charytatywną „Polonia Powodzianom", Stowarzyszenie POLONEZ zainaugurowało kolejny sezon swojej działalności. Była to 297 impreza zorganizowana w czasie jego dwunastoletniej aktywności. Większość z nich ma charakter cykliczny i na stałe wpisała się w kalendarz imprez polonijnych w Austrii. Są to: Mistrzowie Polskiego KABARETU, Mistrzowie Polskiej ESTRADY, cykl prezentacji teatralnych SCENA POLSKA, towarzysząca prawie każdej imprezie GALERIA JEDNEGO WIECZORU, Bale POLONIA (Vienna Marriott Hotel), organizowane w wiedeńskim ratuszu Polonijne ANDRZEJKI i OSTATKI oraz Polonijne Kolonie Letnie i Zimowiska w Polsce.

 

Na szczególną uwagę zasługuje rozpoczęty premierą filmu „Pan Tadeusz" (8.04.00r.) najmłodszy cykl imprezowy Stowarzyszenia pn. KINO POLSKIE, w ramach którego, w terminach zbliżonych do polskich premier, wiedeńska publiczność również w premierowym klimacie, miała już okazję obejrzeć takie filmy jak: „Prymas", „Przedwiośnie", „W pustyni i w puszczy" czy „Wiedźmin". Wszystkie projekcje filmowe, ciesząc się wielkim zainteresowaniem, nabierają charakteru święta polskiej kinematografii w Austrii. Sukces ten możliwy jest dzięki osobistemu zaangażowaniu współtwórców cyklu – państwa Krystyny Demskiej i Daniela Olbrychskiego oraz zawsze przy pełnym poparciu twórców filmów.

 

Stowarzyszenie POLONEZ współpracuje z wieloma polskimi teatrami, m.in. z Teatrem „Stu" i Teatrem Starym z Krakowa, warszawskimi teatrami: Na Woli, „Kwadrat", Nowym, Współczesnym, „Studio", „Rampa", Teatrem Polskim z Wrocławia, poznańską Sceną Na Piętrze, Teatrem Śląskim z Katowic, Sceną Polską Tesinskiego Diwadla z Czeskiego Cieszyna oraz wieloma wybitnymi postaciami polskiej sceny, filmu i estrady.

 

Lożę Honorową POLONEZA tworzą wybitne osobistości polskiego świata artystycznego, m.in. K. Janda, E. Geppert, E. Krakowska, A. Seniuk, J. Trzepiecińska, E. Wiśniewska, B. Wrzesińska, M. Zawadzka, M. Barbasiewicz, M. Grechuta, A. Hanuszkiewicz, E. Kamiński, K. Kolberger, W. Malajkat, J. Matyjaszkiewicz, W. Młynarski, L. Mazan, D. Olbrychski, R. Rynkowski, S. Sojka, J. Stuhr, Z. Wardejn, Z. Zamachowski, a ponadto całe zespoły i grupy artystyczne oraz wiele innych postaci, których nie sposób tu wymienić. Ta znakomita lista świadczy nie tylko o profesjonalizmie organizacyjnym, ale również o często podkreślanym, szczególnym klimacie towarzyszącym organizowanym imprezom.

 

Z inicjatywy POLONEZA 28 stycznia 1996r. powołany został Komitet d/s Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu, któremu patronują m.in. Prezydenci Austrii i Polski.

 

Wiele przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych Stowarzyszenie łączy z różnymi formami pomocy na rzecz potrzebujących w Polsce, a organizowane akcje mobilizują polonijne środowisko w Austrii. Charytatywny wymiar działalności Stowarzyszenia to przeszło 2.170.000 ATS w sprzęcie i aparaturze medycznej oraz gotówce.

 

Działalność Stowarzyszenia POLONEZA była tematem wielu programów telewizyjnych (TV Polonia, II Program TVP, lokalne Ośrodki Telewizyjne w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Koszalinie) i radiowych (I, III i V Program POLSKIEGO RADIA, lokalne rozgłośnie PR w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, komercyjne: Radio ZET, Flash, Kolor, Radio dla Ciebie, Merkury, Delta) oraz wielu artykułów prasowych (Gazeta Wyborcza, Wprost, Przekrój, Sukces oraz gazety o zasięgu regionalnym, m.in. Dziennik Zachodni, Trybuna Śląska).

 

Stowarzyszenie POLONEZ jest samodzielną – również finansowo – organizacją polonijną opierającą się na bezinteresownej pracy wielu polonijnych społeczników, przy udziale których do 1998r. wydaje Czasopismo Polonii w Austrii POLONEZ (nakład 6.000 egz.). Stowarzyszenie cieszy się dużym autorytetem, zaufaniem i poparciem polonijnego środowiska, o czym świadczą nie tylko przepełnione sale na organizowanych imprezach, ale i stale powiększająca się lista członków, sympatyków i zainteresowanych działalnością POLONEZA, która na dzień dzisiejszy obejmuje 5.292 osób polskiego pochodzenia z całej Austrii.

 

Stowarzyszenie utrzymuje ponadto żywy kontakt z wieloma organizacjami polonijnymi w Austrii, licznymi środowiskami polonijnymi na całym świecie oraz wieloma instytucjami kulturalnymi w Polsce. Jego działalność doceniana jest również przez Ambasadę RP i Konsulat RP w Wiedniu, o czym świadczy wielokrotnie obejmowany Honorowy Patronat nad organizowanymi inicjatywami i akcjami.

 

Opr.: J. Zemczak / Sekretariat / POLONEZ Wiedeń, 2 marca 2001r.