Kontakt Jadwiga Hafner -  ckpivienna@hotmail.com       -        Zugriffszähler od 13.01.03

Drugi Konkurs Literacki im. Marka Hlasko

z inicjatywy prezesa Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii
Jadwigi M. Hafner

oraz
Redakcji dwutygodnika informacyjno-kulturalnego

 

JUPITER

 

zapraszamy Polaków – Polonię na calym swiecie do udzialu

w 2-gim konkursie literackim im. Marka Hlaski na najlepszy utwór prozatorski

dotyczacy szeroko pojętej wspólczesnosci

 

Warunki konkursu: objętosc utworu nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego (65 znaków w linijce, 30 wierszy) maszynopisu, termin nadsylania tekstów: do końca czerwca 2003 r. Teksty opatrzone TYLKO haslem (w zaklejonej kopercie nazwisko, imię, dane biograficzne i adres autora, na kopercie haslo odpowiadające hasłu umieszczonemu przy utworze) nalezy nadsylac na adres: JUPITER, A-1030 Wien, Boerhaaveg. 27/ 6. Do jury zaprosiliśmy oprócz przedstawicieli redakcji w/w pisma takze znane osobistości świata literackiego z kraju (z Polski). Ich nazwiska podamy po potwierdzeniu udzialu).

 

Nagrody: I – 1000,- Euro

II - 500,- Euro

III - 300,- Euro

 

Przy większej ilości sponsorów przewiduje się poszerzenie rozdzialu nagród o wyróznienia. Organizatorzy zastrzegaja sobie inny podzial nagród.

Ogloszenie wyników nastapi we wrzesniu 2003 r., zaś w pazdzierniku planujemy Galę Literacka, w ramach której zostana zaprezentowane nagrodzone utwory, laureaci, sponsorzy oraz specjalny program artystyczny (muzyczno-literacki).

Nagrodzone teksty ukaza się drukiem w prasie polonijnej oraz w specjalnie wydanym almanachu.