INSTYTUT BADAŃ NAD KULTURĄ POLONIJNĄ
D - 81735 Monachium, Kurt-Eisner-Str. 9
Tel.: +49-89-670 9 9930;   Fax: 00.49.89/67.09.99.30
Czes
law Nowak E-mail:  cz.nowak@gmx.de


Monachium, lipiec 2001

Szanowni Państwo,

proszę przyjąć informację o Drugim Światowym Polonijnym Spotkaniu Intelektualistów, Ludzi Kultury i Sztuki.

Pierwsze Spotkanie odbyło się w Cannes i zgromadziło bardzo wielu Polaków z całego świata.

Celem Spotkań, jest prezentacja polskich osiągnięć w dziedzinie nauki

i kultury w miejscu Spotkania, wzajemne poznanie się, oraz  próba zbudowania nowej wspólnoty polskiej w Świecie.

W ubiegłym roku prasa i telewizja francuska nazwały nasze Spotkanie:

"La Culture Polonaise sans frontiere" ( Kultura Polska bez granic).

Spotkanie nie jest sponsorowane, dlatego wszyscy uczestnicy, łącznie z organizatorami, opłacają swój pobyt. Pozwala to uniknąć wpływów podmiotów sponsorujących na Spotkanie. Nie oznacza to, że nie potrzebujemy pieniędzy na wydanie katalogów, programów, czy choćby pomoc w przyjeździe naszych Rodaków ze Wschodu.

Na nasze Spotkania zapraszamy naukowców, malarzy, pisarzy, wydawców, działaczy społecznych, wszystkich, którzy chcą wyrazić swój pogląd na temat Polonii i obecności kultury polonijnej w Świecie.

Prosimy o przekazanie informacji o naszych Spotkaniach w Państwa środowisku.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy

ks. Cz. Nowak

dyr. Instytutu Badań nad Kulturą Polonijną

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               Monachium, lipiec 2001

Szanowni Państwo,

 

Instytut nasz , wraz z  Zakładem Biografistyki Polonijnej w Paryżu, Stowarzyszeniem Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie, oraz z Polskim Instytutem Naukowym w Opolu, organizuje

DRUGIE ŚWIATOWE POLONIJNE SPOTKANIE INTELEKTUALISTÓW,

LUDZI KULTURY I SZTUKI

„BARCELONA 2001”

Termin Spotkania 19.10 do 23. 10. 2001 Termin zgłoszenia: jak najszybciej

Uczestnicy: Polacy z wszystkich kontynentów.

Miejsce Spotkania: Barcelona - w samym środku historycznej Barcelony, obok traktu królewskiego, przy katedrze.

Celem Spotkań  jest wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów towarzyskich pomiędzy przedstawicielami Polonii całego świata. Prezentacja własnego dorobku intelektualnego i kulturalnego, oraz społecznych aktywności. W ten sposób chcemy budować polską wspólnotę w świecie. Ważne to jest z tego powodu, że wygasł  ethos powojennej emigracji, jakim była walka o niepodległość Polski, oraz malejąca aktywność wielu polskich organizacji polonijnych. Celem naszym jest także promocja polskiej nauki i kultury w środowisku naukowym i artystycznym miejsca Spotkań. Chcemy także przedyskutować ważne problemy bieżące Polonii.

W tym roku tematem spotkania będzie rola polskich parafii w życiu Polonii.

Koszta: DM 600,- w tym zamieszkanie i wyżywienie (śniadania i kolacje). Przy zgłoszeniu prosimy o przekazanie dowodu wpłaty.

Program Spotkania:  19.10. (piątek): przyjazd, uroczysta kolacja, zapoznanie

Textfeld:  20.10.(sobota): do południa - dyskusja na tematy polonijne,

po południu prezentacje indywidualne, wieczorem otwarcie wernisażu polonijnych artystów malarzy w obecności artystów hiszpańskich, przejazd do sali kongresowej na uroczysty koncert. Powitanie gości  świata artystycznego i naukowego Barcelony, przemówienia oficjalnych Gości i odznaczenia, koktajl.

21.10. (niedziela) - wyjazd do Montserrat, Msza św., oraz zwiedzanie Barcelony, wieczorem koncert fontan barcelońskich.

22.10.(poniedziałek) - salon polskiej książki: „Proza i poezja”,

czas do własnej dyspozycji, pożegnalny wieczorek.

23.10.(wtorek) - wyjazd.

Podczas Spotkania odbędzie się promocja młodych polonijnych talentów, obecne będą  środki społecznego przekazu ( radio, telewizja, prasa) - polskie i hiszpańskie.

Obecny rok jest ogłoszony przez rząd hiszpański jako Rok Polski w Hiszpanii.

KARTA ZGŁOSZENIA (na odwrotnej stronie)

Nazwisko i imię;  tytuł, stopień naukowy;  Dokładny adres; Tel, fax , e-mail

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA POD ADRESEM:

Ks. Czesław Nowak, Instytut Badań Nad Kulturą Polonijną, Kurt-Eisner-Str. 9;

D - 81735 Monachium, tel. i fax - j.w.  e-mail: Cz.Nowak@gmx.de

WPŁATY NA SPECJALNE KONTO

Nowak, LIGA-Bank München; BLZ (nr banku): 75090300; nr konta: 102107589,

jako cel wpłaty wpisać „Barcelona 2001”. Koszta operacji bankowej prosimy przyjąć na siebie. Nie przyjmujemy czeków. Realizacja czeków powoduje dodatkowe koszta.KARTA ZGŁOSZENIA

( dla każdego uczestnika należy wypisać oddzielną kartę)

 

 

Nazwisko ..........................................................................................

 

Imię ...................................................................................................

 

Tytuł, stopień naukowy....................................................................

 

UI i c a ..............................................................................................

 

Kod pocztowy........................ Miasto..............................................

 

Kra j .........................................    Tel................................................

Fax.....................................................................................................

E-mail................................................................................................

 

Rezerwacja hotelu: tak - nie (właściwe podkreślić)

 

Zakres i dziedzinaza interesowań..................................................

......................................................................................................................................................................................................................

 

Czy prezentujęna Spotkaniu swój dorobek ..................................

co?................................................................................................................................................................................................................

 

Miejscowość i data..........................................................................

 

Podpis              .................................................................................