Nastepny 5 Festiwal odbedzie sie w Niedziele, 13go Lipca 2003 r.
Bletchley staje sie scena, na ktorej prezentuje sie kulture polska w
srdowisku angielskim.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czwarty Polski Festiwal w Bletchley Park

Niedziela 14 lipca 2002

Brama wjazdowa do parku otwarta o godz. 10.00

PROGRAM RAMOWY FESTIWALU

Zwiedzanie obiektów Bletchley Park w grupach z anglo lub polsko-je zycznymi przewodnikami. Wśród wystaw ekspozycja pt. 2go Wojna Światowa.

Występy polskich zespołów folklorystycznych

Poświecenie pomnika z tablicą upamiętniającą polskich kryptolotów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego.

Msza Święta Polowa

Wystawa: 2gi Korpus i Bitwa pod Monte Cassino

Wystawa odznaczeń wojskowych, mundurów wojskowych , sztandarów kombatanckich.

Wystawa: dokumenty tożsamości z okresu II wojny Światowej

Musztra ułanów

Projekcje filmów i wideo-filmó w w dwóch oddzielnych pomieszczeniach

Stoiska polskich organizacji i instytucji, wydawnictw, rzemiosła i sztuki

Stoiska z polskimi wypiekami i artykułami spożywczymi.

Polska kuchnia zimna i gorąca, polskie piwo

Super tombola

Pokaz pojazdów wojskowych z II Wojny Światowej

Grupowe "re-encatment"

Kadeci brytyjscy

W godzinach popołudniowych przelot samolotów z II Wojny Światowej

St. John’s Ambulance - Polish Divison będzie na służbie w czasie festiwalu