Nastepny 5 Festiwal odbedzie sie w Niedziele, 13go Lipca 2003 r.
Bletchley staje sie scena, na ktorej prezentuje sie kulture polska w
srdowisku angielskim.

V Polski Festiwal w Bletchley Park

Niedziela 13 lipca 2003   PROGRAM

Dwie wystawy przedstawią myśl przewodnią tegorocznego Festiwalu, to jest:

60-ta rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego

i 85 lat Polskiego Lotnictwa

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii zaprasza na największy polski Festiwal roku, gdzie dodatkowo do stałych atrakcji Bletchley Park jak ścieżka kryptologii (przy pomocy polsko języcznych przewodników), „Colossus”-pierwszy komputer i inne eksponaty,  przygotowujemy następujący program atrakcji:

·        „In the footsteps of Icarus” i „Polish Airforce at War” – dwuczłonowy wykład w języku angielskim poparty wizualną prezentacją

Jak co roku wydamy też wkładkę do „Dziennika Polskiego”. Wkładka ta w nakładzie 12,000 zawierać będzie szczegółowy program Festiwalu, mapę Bletchley Park z oznaczeniem poszczególnych atrakcji, artykuły, ogłoszenia i reklamy.

Zachęcamy organizacje i parafje do organizowania własnych autokarów. Zjednoczenie organizuje autokary które odjadą z pod POSKu. Przejazd wraz z biletem wstępu na Festiwal (wyłącznie za przedpłatą), w cenie Ł15.00. Zamówienia listowne lub osobiste w biurze Zjednoczenia, 240 King Street, London W6 0RF, telefon (020)741 1606. w godzinach 10.00-14.00.  Zbiurka na autokar 13 lipca o godzinie 8.45

Zgłoszenia na stoiska handlowe i promocyjne proszę kierować do p. Maria Kruczkowska-Young tel.(020)85677658 albo 07946 530 530 587 (komórkowy)

Zgłoszenia na reklamy i ogłoszenia w specjalnej wkadce do „Dziennika Polskiego” proszę kierować do p. Małgorzata Sztuka tel. (020)8741 1606 albo (020) 8932 5104.

Wkładka z Dziennikiem pójdzie do prenumeratorów a dodatkowo dojdzie do polskich organizacji, parafii, do POSKu , biblioteki w Milton Keynes i oczywiście rozdawana będzie przy bramie w Bletchley Park w dniu Festiwalu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czwarty Polski Festiwal w Bletchley Park

Niedziela 14 lipca 2002

Brama wjazdowa do parku otwarta o godz. 10.00

PROGRAM RAMOWY FESTIWALU

Zwiedzanie obiektów Bletchley Park w grupach z anglo lub polsko-je zycznymi przewodnikami. Wśród wystaw ekspozycja pt. 2go Wojna Światowa.

Występy polskich zespołów folklorystycznych

Poświecenie pomnika z tablicą upamiętniającą polskich kryptolotów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego.

Msza Święta Polowa

Wystawa: 2gi Korpus i Bitwa pod Monte Cassino

Wystawa odznaczeń wojskowych, mundurów wojskowych , sztandarów kombatanckich.

Wystawa: dokumenty tożsamości z okresu II wojny Światowej

Musztra ułanów

Projekcje filmów i wideo-filmó w w dwóch oddzielnych pomieszczeniach

Stoiska polskich organizacji i instytucji, wydawnictw, rzemiosła i sztuki

Stoiska z polskimi wypiekami i artykułami spożywczymi.

Polska kuchnia zimna i gorąca, polskie piwo

Super tombola

Pokaz pojazdów wojskowych z II Wojny Światowej

Grupowe "re-encatment"

Kadeci brytyjscy

W godzinach popołudniowych przelot samolotów z II Wojny Światowej

St. John’s Ambulance - Polish Divison będzie na służbie w czasie festiwalu