bostonzjazd62.htm  naniesiono  28.05.2004

 POLSKI  INSTYTUT  NAUKOWY W AMERYCE

62 Zjazd

Historia Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (The Polish Institute of Arts and Sciences of America) sięga 1942 roku. Organizację założyło sześciu członków Polskiej Akademii Umiejetności których zawierucha wojenna rzuciła za ocean.: OskarHalecki, Bronisław Malinowski, Jan Kucharzewski, Wacław Lednicki, Rafał Taubenschlag oraz Wojciech Świętosławski. Nowy Jork stał się dla nich azylem,”cichą przystanią”, miejscem, gdzie mogli kontynuować swoją pracę naukową, Celem nadrzędnym PIASA było i jest propagowanie kultury i nauki polskiej w Stanach Zjednoczonych.

Mimo swego kilkudziesięcioletniego stażu  PIASA nie jest organizacją skostniałą. Instytut tętni życiem, ciągle sie rozwija. O progresywnym charakterze tej organizacji niech świadczy chociażby sukcesywnie rosnąca liczba osób wstępujących w jej szeregi. PIASA zrzesza ludzi nauki polskich,polskiego pochodzenia i amerykanów . Obecnie na liście członków znajduje się  około 1500 nazwisk, w tym takie znakomitości jak, Zbigniew Brzeziński, Stanisław Skrowaczewski, Aleksander Wolszczan, Hilary Koprowski,Michael Novak, oraz nobliści   Roald Hoffmann.i Czesław Miłosz

62 Zjazd w Bostonie

  .62 zjazd PIASA odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca w Bostonie.

Każdego roku Instytut organizuje walnego zgromadzenia członków połączone z konferencja naukową. O skali i prestiżu tego przedsięwzięcia świadczy fakt, wybierania na  miejsce zjazdu znanych  ośrodków uniwersyteckie jak Georgetown University i McGill University Uniwersytet Jagielloński.. W tym roku będzie to bostoński Northeastern University, gdzie spodziewanych jest około trzystu osób, w tym  naukowcy i politycy najwększego formatu z wielu zakątków Ameryki. Nad całoscią pieczę sprawuje Profesor Thaddeus V.Gromada, Dyrektor Wykonawczy Instytutu, uczeń Profesora Oskara Haleckiego.

  Program tegorocznego zjazdu przedstawia się imponująco. Dwa dni wypełnią sesje plenarne oraz dyskusje panelowe o szerokim wachlarzu tematycznym jak :.:”Poland Between the United States and the European Union” z udziałem miedzy innymi  Romana Kuzniara z  Uniwersytetu Warszawskiego i Piotra S. Wandycza z Yale University czy ”Fifteen Years After the First Elections: Persisting Conflicts, Divisive Choices” , na którym to panelu swoją obecność zapowiedział Grzegorz Ekiert  z Harvard University , ”The Warsaw Uprising, 1944:A 60th Anniversary Perspective”, w trakcie której głos zabierze między innymi Robert Szymczak z Pennsylvania State University i Duquesne University, Marek Jan Chodakiewicz  z  waszyngtońskiego Institute of World Politics.

Nie zabraknie także podczas zjazdu dyskusji panelowej z dziedziny medycyny jak ”Brave New World of Genetic Research:Where Is It Taking Us?” z udziałem Hanny C.Kelker reprezentującej New York University Medical Center, Małgorzaty Simm z Columbia University oraz Normana Kelkera z Enzo Biochem, Inc.W programie konferencji ujęte zostaly też sesje na temat kultury i sztuki ”Polish Americans in Literature and Art” oraz ” Exist Beyond and Into Life;Death As Agency of Transformation in Polish Literature and Film”.To jedynie część bogatego programu konferencji obejmujacego w sumie prawie 20 sesji.

Zjazd, w Bostonie,tak jak wszystkie dotychczasowe zjazdy  służyć będzie  wymianie myśli, poglądów,  prezentacji badań naukowych, jak również nawiązaniu kontaktów zawodowych i towarzyskich. W trakcie uroczystego bankietu na zakończenie zjazdu zostanie wręczona nagroda imienia zmarłego pierwszego ambasadora RP( po 1989 roku) w USA  Kazimierza Dziewanowskiego za  najlepszą pracę doktorską dotyczącą Polski. Tegorocznym laureatem jest Doktor Patrick Vaughan, wyróżniony za pracę pt.”Zbigniew Brzezinski: The Cold War Visionary” obronioną na West Virginia University. Fudatormi nagrody jest PIASA i Polsaka Ambasada w USA.

W trakcie Zjazdu zostana wybrane nowe władze PIASA

Zjazd jest bez wątpienia najwiekszym  przedsięwzięcie w rocznym kalendarzu Instytutu .W ciągu roku członkowie PIASA zbierają sie w kameralnym gronie, przy okazji mniejszych spotkań organizowanych w siedzibie głównej  zlokalizowanej na Manhattanie przy 208 E.30th Street. Tu także mieści się Biblioteka i Archiwum im.Alfreda Jurzykowskiego. PIASA może pochwalić się bogatym księgozbiorem. W bibliotece zgromadzonych jest ponad 25 tysiecy książek, ponad 400 tytułów czasopism, okolo 800 broszur oraz cenna kolekcja dokumentów.bardzo interesujące sa też zbiory archiwalne instytutu.

 Drzwi Instytutu stoją otworem dla  wszystkich, którzy są zainteresowani korzystaniem z jego zbiorów,  współpracą naukową i działalnością wolontariacką na jego rzecz  Zarządowi Instytutu  którego  prezesem obecnie jest  profesor Piotr Wandycz a  prof Thaddeus V.Gromada, dyrektorm  wykonawczy   zależy na wciągnieciu do działalności Instytutu jak największej liczby osób w tym wykształconej w USA młodziezy z polski i pochodzenia polskiego”.  PIASA, mimo niewielkich zasobów finansowych co jest typowe dla organizacji typu non-profit, stara sie służyć sprawie polskiej najlepiej jak potrafi i trzeba przyznać, że wywiązuje się z tego zadania znakomicie.

Wiecej informacji na temat Instytutu można uzyskać na stronie :www.piasa.org lub bezpośrednio od zastępcą dyrektora wykonawczego PIASA  panią Janiny Kedroń komunikując się E-mail piasany@verizon.net .

Działalność wydawnicza

 PIASA od 56 roku prowadzi działalność wydawniczą która zapoczatkowała  angielskojęzycznym  kwartalnikiem  naukowym ”The Polish Review”  który uzyskał niedawno nową szatę graficzną. Redaktorem  naczelnym jest obecnie Profesor Joseph Wieczerzak,  współpracujący z tym periodykiem od samego jego  początku, jeszcze jako student profesora Ludwika Krzyżanowskiego, ówczesnego redaktora. Na łamach pisma ukazują się artykuły naukowców związanych z PIASA. Ostatni numer jest w całości poświecony sylwetce Jerzego Kosińskiego

Na uwagę zasługują najnowsze publikacje Instytutu: ” Political Thought in Renaissance Poland” napisana  przez Harolda B. Segela, ” Poland: a Transitional Analysis” praca zbiorowa Richarda J.Huntera, LeoV.Ryana i Roberta E.Shapiro, jak również książka ”Polish Language Learning Framework” autorstwa Leonarda A. Polakiewicza, Joanny Radwańskiej Williams i Waldemara Walczyńskiego.Wszystkie wymienione pozycje ukazały się nakładem”PIASA Books”, wydawnictwa  na czele  którego stoi Profesor Charles S. Kraszewski. Autorami wydawanych książek są przeważnie członkowie Instytutu, którzy tą drogą mają szanse na szersze zaprezentowanie swojego dorobku. Obecnie trwają  prace nad angielskim przekładem książki o nieżyjącym już światowej sławy profesorze neurologi i patologi Henryku  Wiśniewskim  .

  .

 

Agnieszka Matuszek i Juliusz Osuchowski