bronek.htm

VIII Miedzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim - marzec 2004 Sillian - Austria

Chicago, 22 lutego 2004 r.

Drodzy przyjaciele narciarze,

W nawiązaniu do e-maila dr Zbyszka Kosteckiego z dnia 31 stycznia br., uprzejmie informuję o planowanych zawodach narciarskich, które odbędą się w Sillian, Austria w dniu 17 marca 2004 r. Będą to 
VIII Międznarodowe Mistrzostwa Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim.

Zachęcam uczestników Mistrzostw do zapoznania się z regulaminem zawodów. Dopuszcza się zmiany w regulaminie wynikające z aktualnych potrzeb organizacyjnych. Przypominam o konieczności podpisania 
– startuję na własną odpowiedzialność ("Waiver of Liability"). W załczeniu przesyłam polską i angielską wersję oświadczenia. Cieszę się, że w gronie serdecznych przyjaciół spotkamy się już za około dwa tygodnie !

"Na drodze do chwały"

Drodzy przyjaciele
czasu już niewiele,
smarujcie swe narty
na Bronkowe starty.

Byc orlami w Alpach
na lekarskich startach
to zaszczyt niemały,
to droga do chwały.

Z poważaniem,
Bronek Orawiec

 


 MIEDZYNARODOWE   MISTRZOSTWA    LEKARZY 
              W    NARCIARSTWIE     ALPEJSKIM
                                  
                                              REGULAMIN

&1
Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim są dorocznymi amatorskimi zawodami narciarskimi dla lekarzy, rodzin oraz sympatyków Klubu.

&2
Organizatorem Mistrzostw jest Klub Sportowy (KS) "Bronek" Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Na każdych zawodach powołuje się 3 albo
5 osobową Komisję Sędziowską. Patronat mogą sprawować organizacje polonijne, urzędy oraz firmy państwowe i prywatne.

&3
Celem zawodów jest upowszechnianie jazdy na nartach, propagowanie zdrowego sportowego stylu życia, podtrzymywanie i nawiązywanie nowych więzi koleżeńskich, kontynuowanie tradycji mistrzostw oraz pogłębianie wiedzy fachowej poprzez dyskusje, prelekcje i wykłady.

&4
Prawo startu w zawodach mają lekarze medycyny, stomatologii, weterynarii i farmacji, którzy ukończyli studia lekarskie w Polsce lub za granicą. Prawo startu mają również członkowie rodzin lekarskich oraz sympatycy Klubu. Wszystkich uczestników obowiązuje wpisowe (ustalane w zależności od kosztów imprezy).

&5
Zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej w grupach: pań, panów, rodzin i sympatyków. Prowadzona jest także klasyfikacja drużynowa,
w której sumuje się najlepsze czasy przejazdów dwóch lekarzy z danego państwa.

&6
Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) dostosowanego do potrzeb Klubu. Przewiduje się trzy przejazdy slalomu, z których suma dwóch najlepszych czasów stanowi
o końcowym wyniku.

&7
Kolejność startu zawodników następuje wg. wylosowanych numerów startowych. Kolejność startu grup jest następująca: panie, panowie, rodziny
i sympatycy.

&8
Termin zawodów jest podawany do wiadomości w specjalnym komunikacie oraz w środkach masowego przekazu (z uwagi na warunki śniegowe i techniczne miejsce oraz termin mogą ulegać zmianie).

&9
Każdy uczestnik imprezy ma prawo wniesienia protestu. Pisemne protesty należy dostarczyć do organizatora w trakcie zawodów albo bezpośrednio po ich zakończeniu. Protest zostanie rozpatrzony, jeżeli zostanie złożony na piśmie w ciągu 15 minut po zakończeniu zawodów oraz wpłacona zostanie kaucja w wysokości $30 (w przypadku odrzucenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

&10
Każdy uczestnik podpisuje oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych
pretensji do organizatorów, patronów, sponsorów, miejsca zawodów itp.

&11
Miejsce oraz termin zakończenia mistrzostw, ogłoszenie wyników i rozdanie trofeów są podawane podczas zawodów. Organizator przewiduje trofea oraz dyplomy dla zwycięzców w poszczególnych grupach, a także medale
i dyplomy dla zwycięskich drużyn (1, 2, 3 miejsce).

&12
Organizator ma prawo zmiany oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

Opracował dr Bronislaw Orawiec
Chicago, 22 lutego 2004 r.

 

VIII International Physician
Alpine Ski Championship
Waiver of Liability

Please Read Carefully:

 

I,______________________________, HEREBY ACKNOWLEDGE that ski racing

(Print Name)

is a dangerous sport which can lead to serious injury, or even death. I understand and agree to personally assume any and all of the liability and risk of Alpine Racing.

Further, I agree on behalf of myself, my heirs, survivors, guardians, legal representatives, or assignees to HOLD HARMLESS AND RELEASE the KS "Bronek", Polish American Medical Society, it’s officers, organizers, and representatives from any responsibility or liability for any and all personal injuries or death which I may suffer during and as results of my participation in the VIII International Physician Alpine Ski Championship.

By my signature I indicate that I have read and understood this WAIVER OF LIABILITY and agree to its terms.

_________________________________________________________________
Racer Name (print) Date Racer Signature

_________________________________________________________________
Parent Name (print) Date Parents Signature For Minor

 

VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy
w Narciarstwie Alpejskim

Zwolnienie od odpowiedzialności

Proszę przeczytać uważnie:

 

Ja, niżej podpisany_________________________________mam

świadomość, że narciarstwo alpejskie jest niebezpiecznym sportem, który może prowadzić do poważnej kontuzji, a nawet śmierci. W pełni rozumię i zgadzam się wziąć na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz ryzyko związane z uczestnictwem w zawodach narciarskich.

Niniejszym, w imieniu swoim własnym, moich spadkobierców, osób po mnie dziedziczących, moich prawnych opiekunów, moich prawnych przedstawicieli lub osób przeze mnie upoważnionych, ZWALNIAM: Klub Sportowy " Bronek", Związek Lekarzy Polskich w Chicago, ich pracowników, reprezentantów oraz organizatorów imprezy, Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech T.z OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOSCI PRAWNEJ ORAZ OD JAKICHKOLWIEK ROSZCZEN FINANSOWYCH za potencjalne uszkodzenia cielesne, komplikacje lub śmierć będące wynikiem mojego uczestnictwa w VIII Międzynarodowych Mistrzostwach Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim.

Moim podpisem potwierdzam, że przeczytałem oraz rozumiem znaczenie niniejszego ZWOLNIENIA OD ODPOWIEDZIALNOSCI i zgadzam się na wyżej wymienione warunki.

_____________________ ______________ ________________
Nazwisko i imię (drukowane) Data Podpis

_____________________ _______________ ________________
Nazwisko i imię rodziców Data Podpis
   (drukowane)