Busko Zdroj  - http://www.busko-zdroj.com  

http://www.busko.com.pl

Centralne Biuro Skierowań"ZDRÓJ" w Busku-Zdroju
http://www.busko-zdroj.com/cbs/

Hotel"Pod swierkiem" w Busku-Zdroju
http://www.busko-zdroj.com/podswierkiem/

Sanatorium RAFAL
Ul. Topolowa 2
tel.: 041-378 3968

Sanatorium "Wlokniarz"  - www.wlokniarz.pl   (29.07.2006)
ul. Rokosza 1
28-100 Busko-Zdroj
Tel.: +48-41-378 3041, Fax: +48-41-378 1018
E-mail: sekretariat@wlokniarz.pl 

Hotel GROMADA  (11.10.2006)
ul. Warynskiego 10, 28-100 Busko Zdroj
tel.: +48-41-378 3001
E-mail: radek@gromada.pl 

kawiarnia 
28-100 Busko Zdroj, Kilinskiego 6 - Piotr Borowiecki