Gdzie jest prawda?   Zugriffszähler od 21.04.2005
Coraz trudniej znac prawde pomimo blyskawicznych informacji w mediach i internecie!
Zastanawiam sie jako dyrektor Biura Rady Polonii Swiata jakie mamy mozliwosci poznac prawde o dzialaczach polonijnych na swiecie! Temat bardzo trudny ale nie mozemy go pomijac!
Ponizej drukuje informacje ktore docieraja do mnie droga mailowa i nie tylko!

 

http://www.glos.wschod.org/specjalne/index.shtml    bardzo ciekawe! (22.04.2005)

 

20.04.2005
cytat z tygodnika POLITYKA  - autor Maciej Letowski - artykul "Polak wieczny tulacz"

"Natomiast na Białorusi dużym sukcesem stał się niedawny zjazd Związku Polaków w Grodnie. 
Po raz pierwszy od piętnastu lat wykazali się sporą odwagą. Delegatów zastraszano i namawiano do głosowania na 
miłego władzom prezesa Tadeusza Kruczkowskiego. W tej sprawie musiało interweniować nasze MSZ, 
które wezwało na rozmowę białoruskiego ambasadora w Warszawie. Wybór Andżeliki Borys, osoby na pewno 
nie promowanej przez władze białoruskie, jest manifestacją sprzeciwu wobec planów tamtejszych urzędników. 
A trzeba pamiętać, że Związek Polaków na Białorusi jest największą organizacją społeczną w kraju rządzonym 
twardą ręką przez Łukaszenkę."

otrzymalem per mail 20.04.2005 

L.dz.: ut/0504/001/p

Skultuna 2005-04-18

OŚWIADCZENIE

Związek Dziennikarzy Polskich na Wschodzie wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją zaistniałą w mediach polskojęzycznych na Białorusi po odbytym w dniach 12-13 marca 2005 roku VI Zjeździe Związku Polaków na Białorusi.

Przeprowadzane przez nowy Zarząd ZPB zwolnienia z pracy dziennikarzy takich pism jak „Głos znad Niemna” czy „Magazyn Polski” nieuzasadnione merytorycznie, a mające w naszej ocenie charakter rozgrywek personalnych, źle służą prasie polskiej na tym terenie, a tym samym całej społeczności polskiej na Białorusi.

Miarą wartości dziennikarza jest poczytność gazety, którą tworzy, a nie przynależność do tej, czy innej koterii, czy pokrewieństwo z którymś z decydentów.

Wartość mediów, zaufanie do nich odbiorcy, zawsze opierać się będzie na ich wolności. Dlatego też po raz kolejny aktualny staje się temat uregulowania zależności mediów polonijnych od organizacji społecznych oraz czynników krajowych i stworzenia mechanizmów zabezpieczających ich funkcjonowanie przed wstrząsami i zawirowaniami, których mają być obserwatorami i komentatorami, a nie podmiotem w nie swojej grze.

Związek Dziennikarzy Polskich na Wschodzie uważa, że jak najszybciej należy rozpocząć wspólnie z zainteresowanymi urzędami w Polsce oraz organizacjami pozarządowymi prace nad sformułowaniem i ustanowieniem „Karty Praw i Powinności Dziennikarza Polonijnego", która obowiązywać będzie wszystkie zainteresowane strony.

Integralna część Statutu naszego Związku, jaką są „Zasady pracy i podstawy etyki prasy polskiej na Wschodzie" określa jedynie normy, którymi dziennikarze polonijni winni się kierować w swej pracy. Proponowany przez nas dokument miałby za zadanie zabezpieczenie im możliwości wykonywania swego posłannictwa. Zagwarantuje to także prawidłowe i pełne wykorzystanie inwestycji czynionych przez Państwo Polskie w tym zakresie.

Związek Dziennikarzy Polskich na Wschodzie gotów jest w najbliższym czasie przedstawić swoją propozycję takich uregulowań i sposobów praktycznego ich egzekwowania.

Michał Bieniasz - prezes Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie

25.04.2005                                                      List otwarty
Klubu Sportowego “Batory”
przy SZ Zwi
ązek Polaków na Białorusi

14 kwietnia 2005r. odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu KS „Batory” w nawiązaniu z wydarzeniami, ktуre odbywają się obecnie w SZ ZPB. Uważamy, że niezdrowa sytuacja, która powstała przed i podczas VI Zjazdu Związku nadal się pogarsza.

Ostra walka o władzę między poprzednim a obecnym kierownictwem ZPB już doprowadziła do tego, że ZPB otrzymał dwa ostrzeżenia pisemne od Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białoruś o naruszeniu Statutu organizacji i Ustawy o zjednoczeniach społecznych RB.

Obecne kierownictwo ZPB w osobach prezes Anżeliki Borys oraz wiceprezesa Józefa Porzeckiego podjęło decyzje o usunięciu, według ich mniemania, z organizacji osуb niepożądanych, co potwierdza fakt nieuzasadnionego zwolnienia z pracy redaktora naczelnego tygodnika „Głos znad Niemna” Andrzeja Dubikowskiego. W najbliższym czasie ma być zwolniony redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Polski” Eugeniusz Skrobocki, bowiem decyzją ostatniej Rady Naczelnej ZPB na jego miejsce został zatrudniony Andriej Poczobut.

Klub Sportowy „Batory” od czterech lat ściśle współpracuje z redakcją gazety. Uważa, iż Andrzej Dubikowski jest doświadczonym dziennikarzem (ukończył w 1999r. studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim) i osobą obiektywnie podchodzącą do spraw społecznych, politycznych, gospodarczych na Białorusi, w Polsce i na całym świecie. Zwracał zawsze dużą uwagę na działalność naszego Klubu. Gazeta pod kierownictwem Andrzeja Dubikowskiego naświetlała najważniejsze wydarzenia sportowe na całym świecie oraz osiągnięcia sportowe mieszkających na Białorusi Polaków, którzy brali udział w polonijnych zawodach w Polsce w Poznaniu, Bielsku-Białej, Szczyrku, Siedlcach, Białymstoku i Warszawie. Zdaniem sportowcуw Klubu „Batory”, tygodnik jest najlepszym polskojęzycznym wydawnictwem na terenie b. ZSRR.

Biorąc pod uwagę niezdrową sytuację w Związku Polaków, Zarząd Klubu wyraża votum nieufności Anżelice Borys oraz Jуzefowi Porzeckiemu i oświadcza, iż KS „Batory” nie zamierza wychodzić z szeregуw ZPB i podejmie wszelkie zależne od niego kroki, aby uzdrowić sytuację w Związku Polakуw na Białorusi.

Prezes Klubu Sportowego „Batory” D. Korol
Członkowie Klubu Sportowego „Batory” : A. Bojsza,J.  NiemieroJ. KiwlakK. ZnajdzińskiW. SołomaW. WeremiejczykF. PiaseckiK. PiaseckiN. JuchniewiczN. KuprijanT. PachomowaM. NiemieroJ. Kisielewski