Hermaniszki
Parafia Św. Trójcy - Hermaniszki - Ks. Andrzej Witek SAC  
231386 Hermaniszki
Tel.: +375-294 211 66

Hniezno
Parafia Św. Michala Archanioła - Hniezno - Ks. Ludwik Staniszewski  
231901 Hniezno
Tel.: +375-212 93 291

Holszany
Parafia Św Jana Chrzciciela - Holszany
231120 Holszany
Tel.: +375-293 241 18
O. Stanislaw Sadowski OFMCony
, O. Henryk Tomaszeski OFMCony
O.Slawomir Nita OFMCony

Oddział Związku Polaków na Białorusi w Holszanach
Władysław Malinowski

Hołowiczpole
Oddział Związku Polaków na Białorusi w Hołowiczpolu
Janina Ostap

Hołynka
Parafia Podwyższenia Krzyża - Hołynka - Ks. Stanisław Łaban  
231725 Hołynka

Zespół Dziecięcy "Hołynka" przy Oddziale ZPB w Hołynce
Tel.: 99-24-85
Józef Kurowski

Oddział Związku Polaków na Białorusi w Hołynce
231725 Hołynka
Tel.: 992-445
,    Józef Kurowski

Homel
Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi w Homlu -
Sergiusz Drućko
Skr. Pocztowa 290, 246028 Homel
Tel.: 56-10-89 d., 57-12-63 sł.

Horodzieja
Oddział Związku Polaków na Białorusi w Horodzieji - Ryszard Bartosiewicz
ul. Dzierżyńskiego 1, 222610 Horodzieja
Tel.: 5-74-80 (dom Prezesa)

Hoża
Parafia św. Ap. Piotra I Pawła - Hoża -
Ks. Antoni Salilo  
ul. Pobiedy 28, 231741 Hoża
Tel.: +375 152 93 72 80

1 Drużyna Harcerska „Niemen˝ w Hoży
Tel.: +375 152 33 50 02/dom
Swietlana Kuryłowicz

Oddział Związku Polaków na Białorusi w Hożej - Stefania Siłkinia
Tel.: +375 152 33-50-02