M

Madziejki
Oddział Związku Polaków na Białorusi w Madziejkach
231936 Madziejki
Helena Kołosowska

Makarowce
Grupa wokalna "Jutrzenka" przy Oddziale ZPB w Makarowcach
Wiktoria Bożko

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Makarowce
231781 Makarowce
Tel.: 375 41
Ks. Jaroslaw Hrynaszkiewicz

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Makarowce
231781 Makarowce
Tel.: 375 41
Ks. Jaroslaw Hrynaszkiewicz

Oddział Związku Polaków na Białorusi w Makarowcach
Jerzy Sarosiek

Massalany, rejon Brzostowicki

Masztalery
Oddział Związku Polaków na Białorusi w Masztalerach
Tel.: 2-85-79 d. 2-85-32 sł.
Józef Zaniewski

Michaliszki
Parafia Św. Michała Archanioła - Michaliszki
231230 Michaliszki
Tel.: +375 292 27-745
O. Leon Czuchoński 

Miedwiediczy
Oddział Związku Polaków na Białorusi Niedźwiedzicy
ul. Sadowa 9
Czesław Swirepo 

Międzyrzecze
Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - Międzyrzecze
231932 Międzyrzecze
Tel.: +375-264 45 241
O. Jan - Andrzej Bońkowski OFMCap 

Mikielewszczyzna
Dekanat Mostowski
231611 Mikielewszczyzna
Tel.: +375 215 2 42 34
Fax : +375 215 2 42 34
Ks. Ryszard Jakubiec

Parafia Nawiedzenia NMP, Mikielewszczyzna
231611 Mikielewszczyzna
Tel.: +375 215 2 42 34
Ks. Ryszard Jakubiec

Oddział Związku Polaków na Białorusi w Mikielewszczyźnie
231611 Mikielewszczyzna
Ryszard Bochen

Minojty
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Minojty
2313 Minojty
Tel.: +375 261 624-41
Ks.
Kan Andrzej Stopyra

Mińsk
Zespol Skowronki  (30.12.2000)
Polski Zespół Pieśni i Tańca "Skowronki"
ul. Woroniańskiego 15-1/230, 220-007 Mińsk
Tel.: +375-17-224-09-69, Fax : +375-17-224-09-69
Maria Mudrecowa-Rotkiewicz, Wiktoria Mudrecowa-Rotkiewicz
Larysa Michałkowa, Helena Gałuzina
E-mail: skowronki@tut.by

Stowarzyszenie Polskich Lekarzy w Minsku (22.12.2001)

Polskie Towarzystwo Naukowe w Mińsku
ul. Gołubiewa 5 – 16, 220116 Mińsk
Tel.: +375-172-27 65 47; 272 40 47
Czesław Bieńkowski

Instytut Polski w Mińsku (04.03.2001)
Cezary Karpinski - dyrektor
ul. Wolodarskiego 6, UA 220050 Minsk
Tel.: +375-172-209 81, 22063 78
Fax.: +375 17 220 48 74
E-mail: pol_inst@mail.belpak.by

1 Drużyna Harcerska w Mińsku
Alicja Iszczenko

Chór Piosenki Polskiej "Czerwone Maki" przy Oddziale ZPB w Mińsku
Jesienna 73-214, 220098 Mińsk
Tel.: +375 17 74 16 45
Regina Parchiejczuk

Chór studentów
Helena Isajkina

Dziecięco młodzieżowy zespół "Tęcza"
220 098 Mińsk
Tatiana Wołoszyn

Dziecięcy Zespół "Mińskie Kukułeczki"
ul. Jesienna 73/214, 220 098 Mińsk
Tel. : 741 635
Regina Parchiejczuk

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe "Polonia"
ul. Woroniańskiego 15/2 M.94, 220007 Mińsk
Tel.: +375 17 2224 00 06
Tadeusz Tarasiewicz

Obwodowy Oddział Związku Polaków na Białorusi im. St. Moniuszki w Mińsku
ul. Pierwomajskaja 12, 220030 Mińsk
Tel. : +375 17 227-65-47
Fax : +375 17 227-65-47
Konstanty Tarasiewicz

Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi w Mińsku
ul. Horużej 39-50, 220002 Mińsk
Tel.: +375 17 61-43-02 d.
Witold Gryszkiewicz

Parafia Polska - Katedra Minsk
Tel.: +375-1722-36541

Miory
Zespół Dziecięcy "Słoneczko"
Siergiej Oleksiejew

Zespół Piosenki Ludowej "Mioryca"
211 930 Miory

Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi w Miorach
ul. Dzierżyńskiego 24-29, 211930 Miory
Tel.: +375-021-52-2-18-48
Halina Szokiel

Mir
Parafia Św. Mikołaja - Mir
231430 Mir
Tel.: +375 297 203 40
O.Marek - Józef Smeja OSPPE

Oddział Związku Polaków na Białorusi w Mirze
Zaułek Leningradzki 3, 231444 Mir
Tel..
23-324/dom, 23-280/praca
Jan Kowalew

Mizerecze
Oddział Związku Polaków na Białorusi w Mizereczach
231935 Mizerecze
Tel.: +375 -264-4-72-41 d.
Jan Giendiel

Mociewicze
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Mociewicze
231307 Mociewicze
Tel.: +375 214 3 31 58
Ks Jan Rejszel 

Mohylew
Dom Polski    http://dom-polski.org  (11.08.2009)
pi
erieulok Pozarnyj 3, BY 212030 Mohylew
Tel./Fax:+375-222-250586,
Tel.: +375 222-311188
Prezes Oddzialu Mohylewskiego - Bialoruskiego Zwiazku Polakow
Jerzy Zurawowicz - E-mail: dpolm@rambler.ru , dompolski@tut.by  

Dziecięcy Teatr-Studio Gracji i Plastyki w Mohylewie
ul. Libknechta 3, 212030 Mohylew
Tel.: 222-25-60-86
Irena Dmochowska

Dziecięcy Zespół Pieśni Ludowych "Maszeka" w Mohylewie
ul. Krylenko 4 – 33, 212030 Mohylew
Tel.: 221 364
Ludmiła Żukowa

Klub Młodzieży Polskiej "Nowa Fala" w Mohylewie
ul. Libknechta 3, 212030 Mohylew
Tel.: 222-25-60-86

1 Drużyna Harcerska „Maszeka˝ w Mohylewie
ul.
Libknechta 3, 212030 Mohylew
Tel.: 222-25-60-86
Alina Cholewińska

Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi w Mohylewie
210029 Mohylew
Tel.: 375-022-2-44-22-54
Jerzy Żarawowicz

Mołodeczno
Grupa wokalna przy Oddziale ZPB w Mołodecznie
Irena Bożko

Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi im. Tomasza Zana w Mołodecznie
ul. Mihalenko 34, 222310 Mołodeczno
Tel.: +375-017-73-7-06-41 sł.
Irena Bożko

Mosty
Parafia Matki Bożej Trzykroć Prawdziwej, Mosty
ul.Gosteło, 231600 Mosty
Tel.: +375 215 2 42 34
Fax: +375 215 2 42 34
Ks.
Ryszard Jakubiec

Rejonowy Oddział Związku Polakow na Białorusi w Mostowie
ul. Zielona 80/12; 231600 Mosty
Tel.: +375 -215-21-535
Janina Pieńkowska

Mosty Prawe
Parafia Św.
Jana Chrzciciela, Mosty Prawe
ul.
Gagarina 38, 231611 Mosty Prawe
Tel.: +375 215 2 48 58
Fax: +375 215 2 48 58
Ks. Leonard Stankowski

Mozyr
Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi w Mozyrze
ul.
Nieftiestroitelej 16 kor2 m. 118, 247760 Mozyrze
Tel.: +375-023-51-3-10-30 d.
Majna Szmargun

Mścibów
Parafia Św.Jana Chrzciciela - Mścibów
231902 Mścibów
375-212 93 113
Henryk Żuchowski

Oddział Związku Polaków na Białorusi w Mścibowie
231902 Mścibów
Tel. : 9-31-41
Helena Malinowska

Mścisław
Rzymsko-Katolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Mścisławiu
ul. Lenina 10, 213470 Mścisław
Tel.: +375-2240-52204
E-mail :
mscislaw@.diecezja.bielsko.pl
http://
www.diecezja.bielsko.pl./~mscislaw/
Ks. Karol Tomecki

Murowana Oszmianka
Parafia Najświętszego Imienia Maryi – Murowana Oszmianka
231106 Murowana Oszmianka
Tel.: +375-293 241 18
Alojzy Skowronek