Odelsk 
Parafia Wniebowzięcia Matki Bożej, Odelsk 
pl. Lenina 8, 231713 Odelsk
Tel.: +375 152 91 31 40, 91 38 39
Ks Jan Kozak

Zespół Młodzieżowy przy Oddziale ZPB w Odelsku 
Tel. : +913-858 - tel prezesału
Halina Zwierżewicz

Zespół Młodzieżowy 
Tel. : +91 38 58; 91 31 81
Halina Zwierzewicz

Oddział Związku Polaków na Białorusi w Odelsku
231719 Odelsk
Tel.: +913-858
Bogdan Piasecki

Onżadowo 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Onżadowo 
231100 Onżadowo
Tel.: +375-292 41 330
Ks. Józef Aszkiełowicz

Opsa 
Oddział Związku Polaków na Białorusi w Opsie 
Tel.: +2-47-19
Antonina Bolszakowa

Orsza 
Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi w Orszy 
ul. Mira 58-3, 211030 Orsza
Tel.: +375-021-61-2-64-58 d.
Helena Tarajkowska

Osipowce 
Oddział Związku Polaków na Białorusi w Osipowcach 
231381 Osipowce
Leonarda Kaszlej

Ossowo 
Parafia Św. Jerzego - Ossowo 
231396 Ossowo
Tel.: +375-294 971 82
Ks. Jan Pieciun

Ostrowiec 
Dekanat Ostrowiecki
ul. Komsomolskaja 10, 231210 Ostrowiec
tel.: +375 291 219-52
Ks. Prał. Alojzy Tomkowicz

Kościoł Rektoralny Podwyższenia Krzyża Świętego - Ostrowiec 
ul. Pionierskaja 13, 231210 Ostrowiec
Tel.: +375 291 227 42
Ks Jerzy Swisłocki

Parafia Św. Kosmy i Damiana - Ostrowiec 
ul. Leninskaja, 231210 Ostrowiec
Tel.: +375-291 219 52
Ks. Prał Alojzy Tomkowicz

Zespół Dziecięcy "Polskie Kwiaty" 
231210 Ostrowiec
Tel.: +375 291 20028
Maria Tararuk

Ostryna 
Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Ostryna 
ul. 8 Marca, 231536 Ostryna
Tel.: +375-214 30 707
Ks. Stanislaw Rosiek SCJ

Oszmiana 
Dekanat Oszmiański - Oszmiana 
Holszańska 1, 231100 Oszmiana
Tel.: +375 293 207 60
Ks. Krzysztof Janas

Dom Polski w Oszmianie 
ul. Sowieckaja 75, 231100 Oszmiana
Tel.: +375 293 265 73

Parafia Św. Michała Archanioła -Oszmiana 
ul. Holszanska 1, 231100 Oszmiana
Tel.: +375-293 207 60
Ks. Paweł Szańczuk

Zespół Polski "Kwiaty" przy Oddziale ZBP w Oszmianie
ul. Pionierska 10-3
Anna Pieszko

Oszmiany
Dom Polski Związku Polaków na Białorusi w Oszmianach
ul. Sowiecka 75, 231100 Oszmiany
Tel.: +375 293 2-04-92, 2-21-23 d.
Tadeusz Sadowski
Maria Wojtkiewicz

Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi w Oszmianach
ul. A. Mickiewicza 59, 231100 Oszmiany
Tel.: +375 -293-2-10-76
Tadeusz Sadowski
Maria Wojtkiewicz