kontakt 
E-mail: Andrzej Dubikowski dubikowski@yahoo.com
dla Oksany Golombowskiej

                                 Informacja Działu Kultury Związku Polaków na Białorusi

Przy Związku Polaków na Białorusi działa ponad 70 zespołów artystycznych, które aktywnie koncertują, uświetniając swymi występami imprezy, organizowane przez oddziały ZPB. Sukces Związku Polaków na Białorusi jako organizacji kulturalno-oświatowej składa się z osiągnięć każdego z tych kolektywów.

Poprzez swoją działalność chóry i zespoły popularyzują kulturę polską, łączą ludzi więzią przyjaźni i wspólnej pracy artystycznej, wychowują dorastające pokolenie na najlepszych przykładach muzyki i choreografii polskiej. Niektóre z tych zespołów już mają swoje tradycje, inne zaś stawiają pierwsze kroki. Ale dla każdego z nich niezmiernie ważnym i pobudzającym do dalszego doskonalenia jest żywy kontakt z Macierzą.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o organizację występów polskich zespołów artystycznych z Białorusi w Polsce. Bylibyśmy wdzięczni za każdą ofertę ze strony Państwa.

Pośród zespołów artystycznych, działających przy ZPB najbardziej prężnymi są:

 

OBWÓD  GRODZIEŃSKI

 

Miejscowość

Nazwa zespołu

Kierownik

Adres kierownika

1.        
Grodno

Dziecięcy zespół “Dzwoneczki”

Snieżana Biernacka

Grodno tel. 766465

2.        

 

Chór “Głos znad Niemna”

Wiktor Adamowicz

230027 Grodno, ul. Popowicza 9-166 tel. 20655

3.        

 

Zespół Dziecięcy “Grodzieńskie Słowiki”

Alicja i Andrzej Binertowie

230011 Grodno, ul. Mira 3-1 tel. 26588

4.        

 

Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca "Chabry"

Eleonora Kaszczenko

Grodno, ul. BŁK 31-34

tel. 335307

5.        

Putryszki

Dziecięcy zespół "Kresowe Krasnoludki"

Helena Mieńszykowa

w. Putryszki                   

tel. 917121

6.        
Makarowce

Grupa wokalna “Jutrzenka”

Wiktoria Bożko

Makarowce

7.        
Lida

Zespół Pieśni i Tańca “Kresowe Zabawy”

Olga Łowkis

Lida, Dom Polski

tel. 27472

8.        

 

Chór “Memoria”

Walentyna Pilczuk

Lida, Dom Polski tel 27472

9.        

 

Teatr dziecięcy “Kleksik”

Helena Gotówko

Lida, Dom Polski

10.     

 

Chór  “Sybirak”

Eleonora Gordziej

Lida, Dom Polski

11.     

 

Dziecięcy Zespół Taneczny “Lidzianie”

Natalia Mazur

Lida, Dom Polski

12.     
Iwje

Zespół “Iwianka”

Józef Janukowicz

Iwje, il. Sadowaja 13, tel.22441

13.     
Szczuczyn

Chór “Promień”

Aleksy MicaJ

231510 Szczuczyn, Dom

Polski tel 24685

14.     
Taniewicze

Grupa folklorystyczna “Matczyna Piosenka”

Teresa Adamowicz

w. Wiercieliszki, ul. Młodzieżowa 1-6 tel. 994856

15.     
Wasiliszki

Grupa “Odrodzenie”

Teresa Nasuto

231522 Poczta Wasiliszki, wieś Stare Wasiliszki

16.     
Wołkowysk

Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca “Jutrzenka”

Ałła Pokaczajło

Wołkowysk,

tel. 44959

17.     

 

Chór “Odrodzenie”

Janina Drozd

Wołkowysk, Dom Polski

tel. 43380

18.     
Porozowo

Chór i orkiestra “Jutrzenka”

Walentyna Koziuk

231982, ul. Sowiecka 14,

tel. 26396

19.     
Raduń

Chór “Zaranica”

Halina Bułgak

Raduń, per. Sowiecki,

tel. 23696

20.     

 

Chór “Przyjaciółka”

Halina Żegzdrin

Raduń, tel.23775

21.     

 

Zespół Dziecięcy Pieśni i Tańca “Raduńskie Słowiki”

Franciszka Gabis

Raduń, per. Sowiecki 1-14 tel.23775

22.     

Nowogródek

Chór “Nowogródczyzna”

Walentyna Turowicz

Nowogródek, ul. Mińska 65 tel. 22520

23.     
Korelicze

Chór i orkiestra “Żytnica”

Józef Ułan

231430 Korelicze, ul. Prytyckiego 7-8 tel. 22228

24.     
Oszmiana

Zespół “Kwiaty Polskie”

Anna Pieszko

Oszmiana, ul. Pionierska 10-3

25.     

Słonim

Dziecięcy zespół “Pokój i Dobro”

Ludmiła Bogdan

231800 Słonim ul. Kossowski Trakt  92-26  tel. 41413

26.     

 

Chór “Kredo”

Natalia Kuklicka

231800 Słonim ul. Kossowski Trakt 106-11 tel. 41593

27.     

 

Chór “Kamerata”

Natalia Kuklicka

231800 Słonim ul. Kossowski Trakt106-11 tel. 41593

28.     
Ostrowiec

Zespół Dziecięcy “Polskie Kwiaty”

Maria Tararuk

231210 Ostrowiec tel. 20028

29.     

Strubnica

Zespół “Strubczanka”

Feliksa Szutowicz

231630 w. Strubnica

 

    OBWÓD MIŃSKI

30.     
Mińsk

Chór Piosenki Polskiej “Czerwone Maki”

Regina Parchiejczuk

220098 Mińsk, ul. Jesienna 73-214 tel. 741635

31.     

 

Dziecięco-młodzieżowy zespół “Tęcza”

Tatiana Wołoszyn

220098 Mińsk  tel. 300-306

32.     

 

Chór studentów

Helen a Isajkina

 

33.     

Kleck

Zespół Dziecięcy “Źródełko”

Natalia Pryszczepa

Kleck, tel.32588

34.     

 

Zespół Dziecięcy “Nadzieja”

Natalia Koleśnikowa

Kleck, ul. 17 Września 1-33 tel.54952

35.     

Nieśwież

Zespół Dziecięcy “Nieświeżanie”

Halina Jewdokimowa

Nieśwież, Dom Polski,

tel 55979

36.     

 

Kapela “Zaranica”

Halina Akifiewa

Nieśwież, Dom Polski,

tel 55979

37.     

Wołożyn

Zespół “Wołożanka”

Helena Ławrynowicz

Wołożyn, ul. Partyzancka 7-4

38.     

Iwieniec

Zespół “Kresowianka”

Teresa Sobol

222370 Iwieniec, ul. Komsomolska 72-1 tel. 53270

39.     

Borysów

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Słoneczko”

Irena Sakowiec

Borysów, tel. 91670

40.     

Mołodeczno

Grupa wokalna

Irena Bożko

222310 Mołodeczno, ul. Michalenko

 

                                                                       OBWÓD  BRZESKI

 

41.     
Brześć

Zespół Dziecięcy “Karolinka”

Walentyna i Jan Trzeciakowie

224028 Brześć, ul. Leningradzka 17-248

tel. 412046

42.     
Baranowicze

Zespół “Pierwiosnek”

Halina Stawropolcewa

Baranowicze, Dom Polski,

tel. 25319

43.     

 

Chór “Kraj Rodzinny”

Janina Chwalko

225320 Baranowicze, ul. Gagarina 13-68 tel. 21263

44.     

 

Chór Dziecięcy “Dlaczego?”

Helena Kierowa

Baranowicze, ul. Fabryczna 24a-63 tel.72860

45.     

Pińsk

Chór “Wspomnienie”

Nina Daniluk

225710 Pińsk

 

                                                                               OBWÓD  WITEBSKI

 

46.     
Witebsk

Chór “Ziemia Naddźwińska”

Antoni Wiszniakow

210005 Witebsk, tel. 617246

47.     

 

Dziecięcy Zespół “Śpiewajmy Razem”

Halina Zburżyńska

Witebsk, tel. 374065

48.     

Miory

Zespół Piosenki Ludowej “Mioryca”

 

 

49.     

Głębokie

Zespół “Głęboczanie”

Halina Naumowa

Głębokie tel. 8-02156-23744

50.     

Połock

Zespół ąrtystyczny przy oddziale ZPB w Połocku

 

Połock

51.     

Brasław

Zespół “Gwiazdeczki”

Agnieszka Bołoczko

Brasław, ul. Libknechta 4 tel.21951

52.     

Dryświaty

Zespół “Dryświatskie Słowiki”

Emilia Szawełło

Dryświaty, tel. 24317

53.     

 

Zespół “Wierzba”

Emilia Szawełło

Dryświaty, tel. 24317

54.     

Druja

Zespół “Słoneczko”

Halina Wąsowicz

211960 Druja, ul. 1 Maja tel.25165

 

OBWÓD  MOHYLEWSKI

55.     
Mohylew

Zespół “Maszeka”

Ludmiła Żukowa

Mohylew, ul. Krylenko 4-33 tel.221364

56.     

Bobrujsk

Zespół Dziecięcy

Janina Strełkowicz

213826 Bobrujsk, ul. Parkowa 85a

tel. 29253

OBWÓD  HOMELSKI

57.     

Mozyrz

Zespół Pieśni i Tańca “Mozyrzanka”

Majna Szmargun

Mozyrz, tel. 31030

Wszelkie dodatkowe informacje o Zespołach Artystycznych Związku Polaków na Białorusi można uzyskać pod adresem:

Dział Kultury ZPB
ul. Dzierżyńskiego 32
, 230023 Grodno
tel. 00375 152 720075