charchiwum.htm

7 wrzesnia 2002 - Gries - wystep "Rzeszowiacy"          "Rzeszowiacy"

25 stycznia 2003 - Zürich Bal Polonii Szwajcarskiej  (20.10.2002)