Czestochowa.htm

DOM PIELGRZYMA im Jana Pawla II
42-225 Czestochowa, ul. Kardynala Wyszynskiego 1/31
Tel.: +48-34-324 7011, Fax: +48-34-365 1870

Akademia Polonijna w Czestochowie: http://www.ap.edu.pl/

Apel do Polonii z Czestochowy  (26.02.2003)