Biuletyn Bawarski jest pismem wydawanym przez działające od wielu lat na terenie Bawarii Stowarzyszenie na Rzecz Porozumienia Niemiecko Polskiego.
Pierwszy numer Biuletynu Bawarskiego ukazał się w styczniu 2001 roku.

Zadaniem jakie postawiła przed sobą redakcja Biuletynu Bawarskiego jest nie tylko informowanie Czytelnika (przede wszystkim mieszkającego w Bawarii) o bieżących wydarzeniach polonijnych, lecz również przywoływanie na łamach pisma wybitnych

- często już dzisiaj nieżyjących - działaczy emigracyjnych, a także zapomnianych kart z najnowszej historii naszego narodu. Służą temu pozycje „Wspomnienie” i „Kartka z kalendarza”. O polskiej obecności w historii Niemiec opowiada stała pozycja „Polskimi śladami”.

Łączność z krajem zapewniają stali współpracownicy Biuletynu Bawarskiego; czołowa komentatorka Rozgłośni Polskiej RWE – Alina Grabowska i świetny felietonista, działacz opozycyjny, harcmistrz, autor kilku książek – Krzysztof Dobrecki.

Na łamach Biuletynu gości też mieszkający w Szwecji Andrzej Niewinny Dobrowolski z zabawnymi felietonami z życia polskich emigrantów.

Nakład Biuletynu Bawarskiego wynosi ok. 300 egzemplarzy. Do o wiele szerszej rzeszy obiorców dociera on jednak poprzez internet. Na stronie www.pai.pl, lub bezpośrednio pod http://www.pai.pl/polonia/stow/pages/biuletyn.html, znajduje się zestaw wybranych tekstów, a także archiwum. Redakcja zadbała również o uaktualniane na bieżąco infomacje, tworząc na tej samej stronie Info-service.

Trzon zespołu redakcyjnego tworzą znani działacze wywodzący się z emigracji niepodległościowej: Jacek Kowalski i Bogdan Żurek – redaktor naczelny. Obaj pełnią do dziś znaczące funkcje w organizacjach polonijnych.

Redakcja blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem Pracowników Rozgłośni Polskiej RWE, w którego Radzie Nadzorczej zasiada były redaktor RP RWE Bogdan Żurek.

Rozpowszechniany nieodpłatnie Biuletyn Bawarski redagowany jest społecznie, a koszyt wydania pokrywane są wolnymi datkami wpłacanymi na Fundusz Wydawniczy.