Dimarokonfmed.htm

I Polonijna Konferencja Medyczna

“Integration of Subspecialties”

Dimaro, Italy

March 11 – 13, 2003

Podczas dorocznego obozu narciarskiego odbyła się również I Polonijna Konferencja Medyczna, zatytułowana “Integration of Subspecialties”.  Inicjatorem konferencji byl Dr Marek Rudnicki (Chicago). Zachęcajac do udziału w Konferencji pisał do jej uczestników m.in. „Po raz kolejny spotkamy się na polonijnym obozie narciarskim.  Jak zwykle, pojawi się grupa nie tylko znakomitych narciarzy, ale również wiele osób, których doświadczenie, spojrzenie na medycynę, ich perspektywy może wzbogacić nas wszystkich. Będą również osoby rozpoczynające swoją wędrowkę przez życie medyczne lub też marzące o nim! Skorzystajmy zatem z doświadczeń i możliwości spotkania tak zróżnicowanego grona!”

I tak się stało.  Spotkania odbywały się w bardzo kameralnej atmosferze, z wielką możliwością bezpośredniej dyskusji, wymiany pogladów, zadawania pytań ludziom, których niełatwo jest spotkać ”na codzień”.

 

Profesor Dr Grzegorz Opala, Kierownik Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego Sląskiej AM w Katowicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego mówił o problemach starszych ludzi. Nasza radość z wydłużenia życia wiąże się z problemami integracji społecznej oraz potrzebą zabezpieczenia odpowiednich środków na leczenie i zapobieganie chorobom wieku podeszłego.  Zadne państwo na świecie nie będzie w stanie zapewnić potrzeb w zakresie opieki instytucjonalnej.  Jedynym rozwiązaniem będzie opieka rodziny wspierana odpowiednią polityka państwa

Dr Jacek Nocon (Niemcy) jest nie tylko stomatologiem, ale również prawnikiem. Dyskutował praktyczne aspekty Evidence – Based – Medicine.  Wskazał na konieczność takiej koncepcji badań naukowych, aby była możliwość ich równoległego przełożenia na praktykę.  Wedlug Jacka, taka koncepcja badań w medycynie i stomatologii może być optymalnym modelem rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej.
Dr. Andrzej Kajetanowicz, neonatolog, NICU Medical Director, Cape Breton Regional Hospital, Sydney, Nova Scotia, Canada mówił krótko o historii neonatologii i jej pomyłkach jako przykładach naszej ignorancji. Przedstawił dramatyczne skutki stosowania terapii bez badań poprzedzających bezpieczeństwo tych terapii.  Podając przykład uszkodzenia siatkówki w następstwie podawania tlenu noworodkom zaapelowal o "Wiecej pokory - uczmy się od najmłodszych"
Kolejny wieczór był poświęcony dyskusji związanej z uzyskiwaniem specjalizacji i karier zawodowych w różnych systemach organizacyjnych edukacji medycznej.
Dr. Anna Rudnicka-Barbieri, Chief Resident, Mt. Sinai Medical Center, New York, przedstawiła życie specjalizującego się lekarza w dużym akademickim szpitalu na Manhattanie. Lata trudnej harówki (teraz 80, dawniej 120 godzin tygodniowej pracy w Szpitalu) dają w sumie bardzo dobre przygotowanie do samodzielnej pracy i egzaminu specjalizacyjnego (Boardu).  Kończy rezydencję z „dorobkiem” ponad 600 odebranych porodów, 350 cięć cesarskich, 75 hysterectomies, 75 laparotomies, 40 vaginal hysterectomies, 200 zabiegów laparoskopowych. 
Dr. Marek Rudnicki, Profesor Chirurgii w Univ. of Illinois i Surgery Residency Program Director at Illinois Masonic Medical Center (Chicago) zaznajomił zebranych z zasadami systemu specjalizacji w Stanach, okreslił różnice między różnymi nazwami specjalizacji, jak również podał drogę do specjalizacji dla obcokrajowców. Przytoczył nowe zasady oceny postępu specjalizującego się lekarza, dzięki którym ocenia się nie tyle sam sposób nauczania, ale bardziej patrzy na jego efekty, mierząc je dzięki określonym z góry systemom punktacji.
Problemy karier zawodowych podjęła Dr Agnieszka Crerar-Gilbert.  Jest anestezjologiem kardiochirurgicznym i consultantem w zakresie intensywnej terapii w dużym szpitalu w Londynie.  W wystapieniu zatytułowanym "Consultant appraisal" tzn " Ocena konsultanta" zastanawiała się nad perpektywą dalszego rozwoju zawodowego, koniecznością tzw. Revalidacji, lub recertyfikacji po kilku latach praktyki w danej specjalności. Bardzo ciekawymi spostrzeżeniami z pracy w charakterze konsultanta podzielił się Dr Andrzej Sosnowski, Profesor Kardiochirurgii z Leicester.

 

Po każdym z wystąpień była ciekawa dyskusja. Dzięki obecności lekarzy z różnych krajów, o doświadczeniach w zmaganiu się z różnymi systemami można było uzyskać z pierwszej reki informację o oczekujących nas problemach.  Globalizacja niesie wiele korzyści, ale niekiedy może również przybliżać problemy.

Obok pogody, nart i wypoczynku, mieliśmy trochę innych doznań, dowiedzieliśmy, co się dzieje wokól nas – w medycynie, i na jej pobocznach. Były i problemy (autor niniejszej notatki, skoncentrowany zbyt mocno na problemach dyskusji, zawiódł swojego partnera w zespole narciarskim TEAM AMERICA i nie ukończył slalomu. Uslyszał „Po co chciałeś wygrać”J .

Uczestnicy Konferencji otrzymali Certyfikaty uczestnictwa. 

 

Powrót do strony głównej poświęconej pobytowi w Dimaro http://www.polonia.org/dimaro2003.htm