esalbum.htm


Hanna Wenzel
Delegat na II Zjazd Polonii
hwencel@navegalia.com

Jorge Matias Zieleniewski-Redziejowski
konsulatrpmutcia@ono.com
Senat 10.05.2003

Pedro Potocki Radziwill
ppotockir@neinver.com
Senat 10.05.2003

Andrzej Janeczko
Prezes Stow. Nasz Dom
janeczko2@op.pl 
Zielona Gora 03.08


Henryk Golab
Golab S.A
h.golab@golabgroup.com
Zielona Gora 03.08
   
Danuta Gajlewicz-Golaba
h.golab@golabgroup.com
 
Zielona Gora 03.08 

 

Archiwum:

 
Malgorzata 
Malasnicka de Martin
Delegat na II Zjazd Polonii
malasnicka@terra.es
Senat 10.05.2003
aktualnie biuro turystyczne