euwplistaucz.htm


Lista Uczestnikσw V Zjazdu EUWP
28-30 listopad - Londyn

Prezesi i delegaci organizacji członkowskich uprawnieni do głosowania

Austria (2)    
Andrzej Lech – prezes
Piotr Leśniak – delegat

Belgia (4)
Włodzimierz Dropiński – prezes
Isabelle Swiatopełek-Czetwertyńska – prezes
Jan Bielecki – delegat

Białoruś (2)
Tadeusz Kruczkowski – prezes
Konstanty Tarasewicz – delegat

Bośnia-Hercegowina (2)
Branka Ilic – prezes
Izabela Sowińska-Andric – delegat

Bułgaria (2)
Urszula Milczewsk – prezes
Irena Pawłow – delegat

Czechy (2)
Henryk Cieślar – delegat
Janusz Branny – prezes

Chorwacja (2)
Walentyna Lancaric – prezes
Janina Wojtyna Welle – delegat

Dania (2)
Roman Smigielski – prezes
Cezary Szwebs – delegat

Estonia (2)
Kazimierz Mazur – wice prezes

Finlandia (2)
Alicja Sollamo – prezes
Michał Zieliński – delegat

Francja (2)
Krystyna Sadowska – delegat
Bogdan Podrzycki – prezes

Jugosławia (2)
Małgorzata Srdic-Jasińska – prezes
Dagmara Lukovic – delegat

Litwa (2)
Ryszard Maciejkianiec – prezes
Janina Sławicka – delegat

Łotwa 2)
Wanda Krukowska – prezes
Renata Czaupała – delegat

Macedonia (2)
Teresa Prokopowicz-Saurek – prezes
Olga Jarceva – delegat

Mołdawia (2)
Edward Jaroszewski – prezes

Niemcy (2)
Aleksander Zając – prezes
Zbigniew Kostecki – prezes

Norwegia (2)
Jerzy Jankowski – prezes

Rosja (4)
Halina Romanowa – prezes
Eugeniusz Superson – delegat
Czesław Błasik – prezes
Teresa Konopielko – delegat

Rumunia 2)
Gerwazy Longin – prezes
Stanisława Jachimovschi – delegat

Słowacja (2)
Janusz Klim – prezes

Szwajcaria (1)
Jan Pyszko – prezes

Szwecja (4)
Maria Olsson – prezes
Tadeusz Pilat – delegat
Michał Bieniasz – prezes
Janusz Gσrczyński – delegat

Ukraina (2)
Emilia Chmielowa – prezes
Teresa Dutkiewicz – delegat

Węgry (4)
Konrad Sutarski – prezes
Ewa Słaba-Rσnay – delegat
Alicja Nagy – prezes
Elzbieta Ciślewicz-Molnar – delegat

Włochy (2)
Mieczysław Rasiej – prezes
Maria Gratkowska-Scarlini – delegat

Wielka Brytania (3)
Jan Mokrzycki – prezes
Helena Miziniak – delegat
Wielka Brytania Aleksandra Podchorodecka – prezes PMS

 

Organizacje kandydujące

Holandia Małgorzata Bos-Karczewska

Ukraina Stanislaw Kostecki

Irlandia Helena Johnston