expo2008.htm  (25.04.2008 od Danusi)

Expo 2008:
Polska zaprezentuje kreatywno
ść i tradycję

Podczas Światowej Wystawy Expo 2008 w Saragossie Polska zaprezentuje zarówno kreatywność swoich obywateli, jak i ich przywiązanie do tradycji - powiedział na konferencji prasowej w tym hiszpańskim mieście komisarz polskiej sekcji Expo Michał Pawlicki.

Wystawa z udziałem 103 krajów ze wszystkich kontynentów, rozpocznie się 14 czerwca i potrwa trzy miesiące. Jej hasłem przewodnim jest "Woda i zrównoważony rozwój".

Podczas piątkowej konferencji prasowej poinformowano o polskim udziale w Expo. W spotkaniu z prasą uczestniczyli również Andrzej Szewczyk, dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która jest realizatorem projektu oraz Jan Włodarczyk, radca ds. handlu zagranicznego i inwesty
cji ambasady RP w Madrycie. - Udział naszego kraju na Expo w Saragossie to najbardziej znaczące zagraniczne wydarzenie kulturalne od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej - powiedział Pawlicki. - Polska przy okazji Expo chce wzmocnić stosunki gospodarcze z Hiszpanią i przyciągnąć nowe inwestycje - przekonywał Włodarczyk.

Polski pawilon będzie należał do największych (prawie 1000 m kw.) i najbardziej oryginalnych. Fasada będzie przypominać
tężnie, a wnętrze - nowoczesny jacht. "Pod przewodnim hasłem "Create and Care" ("Twórz i Dbaj") trzy kapsuły tematyczne wnętrza odwołają się do wody jako źródła siły, energii i życia, zaprezentują charakterystyczną dla Polski dziką przyrodę, ale także zapowiedzą piłkarskie mistrzostwa Europy w 2012 roku.

Michał Pawlicki omówił bogaty polski program kulturalny, m. in. będzie to "spektakl multimedialny", przedstawiający fabułę o młodym hiszpańskim marynarzu, który znajduje w Polsce piękną przewodniczkę po Ziemi. Dziewczyna okazuje się być
Warszawską Syrenką" - ujawnił komisarz.

Polska oferta kulturalna przewiduje liczne występy teatralne, koncerty muzyki filmowej, parady i wiele innych atrakcji. Wydarzeniem kulminacyjnym ma być
wieczorny koncert w Dniu Polski na Expo 6 lipca.

Jan Włodarczyk przedstawił z kolei polski program gospodarczy na Expo. Obejmuje on m.in. udział w prestiżowych imprezach targowych, organizację dwóch forów inwestycyjnych oraz wystawę "Disign in Poland".

Głównym punktem będzie zaplanowana na 7 lipca konferencja "Regiony polskie - regiony hiszpańskie" pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Jej celem ma być
zdobycie przez polskie regiony wiedzy na temat hiszpańskich doświadczeń w dziedzinie pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania unijnych funduszy na rozwój regionalny.

Maciej Pawlicki ujawnił, że budżet przeznaczony na budowę pawilonu i prezentację Polski na Expo wynosi ok. 9 mln euro. Obecnie przy budowie pawilonu pracuje 60 osób, które przyjechały z Polski, zaś w kraju przy projekcie jest zatrudnionych ponad 100 osób.

O polskim pawilonie i programie kulturalno-gospodarczym poinformowały w piątek i w sobotę najważniejsze media prasowe, radiowe i telewizyjne Aragonii, której stolicą jest Saragossa.

Grazyna Opinska