finlandialekarze.htm

strona w przygotowaniu, wspolredaguje kol. Kasina ze Szwecji   (27.01.2008)