forum11.htm  13.07.2003

PROGRAM

XI ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

Tarnów – Lublin – Warszawa ‘2003

2-8 września 2003 r.

Temat stały Forum: Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów
środowiskowych i utrzymywaniu więzi z krajem.
Promocja Polski w świecie.

Temat wiodący w 2003 r.: Integracja Polski z Unią Europejską: wyzwania, niepokoje, szanse.

ORGANIZATOR:  Małopolskie Forum Współpracy z Polonią

WSPÓŁORGANIZATORZY:

· Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
· Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
· Urząd Miejski w Lublinie
· Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej
· Fundacja Polonia
· Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
· Katolicki Uniwersytet Lubelski
· Akademia Rolnicza w Lublinie
· Kopalnia Soli „Wieliczka" – Trasa Turystyczna
· Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej

PATRONATY:

· Marszałek Senatu RP
· Minister Spraw Zagranicznych
· Minister Kultury
· Sekretarz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
· Polski Komitet ds. UNESCO
· Metropolita Lubelski – arcybiskup Józef Życiński
· Wojewoda Lubelski
· Wojewoda Małopolski
· Marszałek Województwa Lubelskiego
· Prezydent Lublina
· Prezydent Tarnowa

PATRONAT MEDIALNY:

· Telewizja Polska S.A.
· Telewizja Polonia
· Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie
· Polskie Radio S.A.
· Polskie Radio Kraków S.A.
· Polska Agencja Informacyjna S.A.
· Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
· Radio Lublin S.A.
· "Gazeta Krakowska"
· „Kurier Lubelski"
· „Czas Polonii"

GŁÓWNI SPONSORZY FORUM:

· „Ceramika Paradyż”
· PLUS GSM
· Kopalnia Soli Wieliczka – Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

OFICJALNI SPONSORZY:

· Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
· Lubelskie Zakłady Energetyczne „Lubzel” S.A.
· PERŁA – Browary Lubelskie S.A.
· F.U.H.P. RELIEF

2 września 2003 r. /wtorek/

TARNÓW, DĄBROWA TARNOWSKA

Program: 
przyjazd uczestników Forum do Tarnowa
hotel Tarnovia

Miejsce: Sala Konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
godz. 15.00-17.00 Konferencja Biura Organizacyjnego Forum
przedstawienie programu
autoprezentacja uczestników dyskusja nt. „Polacy za granicą”
godz. 17.30 Wyjazd do Dąbrowy Tarnowskiej Miejsce: Dąbrowa Tarnowska – Urząd Miasta
godz. 18.00-20.00 „Poznajemy ma
łe ojczyzny”
Spotkanie z władzami miasta Dąbrowy Tarnowskiej
godz. 20.00 Program artystyczny

                                                         3 września 2003 r. /środa/

WIELICZKA

Miejsce: Kopalnia Soli „Wieliczka"
godz. 9.00-10.00 Zwiedzanie trasy turystycznej
godz. 10.00-11.30 Oficjalna inauguracja FORUM – Marsza
łek Senatu RP
* wystąpienia przedstawicieli Rządu RP, władz województwa małopolskiego,
Tarnowa i Wieliczki
* Referaty programowe:
„Senat a Polonia" – Marszałek Senatu RP
„Polska w Europie" – prof. Franciszek Ziejka, Rektor UJ w Krakowie

* Nagroda FIDELIS POLONIAE’2003 – wręczenie statuetek
godz. 11.30-12.00 Konferencja prasowa Oficjalnych Sponsorów Forum

godz. 12.00-13.15 Konferencja nt. „Miejsce Kopalni Soli w Wieliczce w dorobku cywilizacyjnym Europy", odsłonięcie tablicy upamiętniającej 25. rocznicę wpisu kopalni na listę UNESCO

Wystąpienia programowe Miejsce Muzeum Żup Krakowskich
godz. 13.30-15.00 Zwiedzanie ekspozycji muzealnej
Miejsce: Kraków – Zespół Klasztorny oo. Augustianów na Kazimierzu
godz. 18.00-19.30 Inauguracja obchodów Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa
Miejsce: Kraków – Kościół św. Katarzyny
godz. 19.45-21.15 Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia
Miejsce: Sukiennice
odz. 21.30 Uroczysta kolacja w Urzędzie Miasta Krakowa

4 września 2003 r. /czwartek/

TARNÓW, LUBLIN

Miejsce: Sala Konferencyjna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

godz. 9.00-12.00 - Wręczenie nagród w konkursach:

„Powroty do źródeł” Konkurs na reportaż z X Forum
Konferencja prasowa Prezydenta Miasta Tarnowa

„Media polonijne świata w wymiarze wirtualnym” – zajęcia warsztatowe, Zbigniew Kostecki

godz. 17.30 Zakwaterowanie w hotelu „Polonia" w Lublinie
Miejsce: Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej w Lublinie
godz. 19.00 Powitanie uczestników Forum przez w
ładze województwa lubelskiego i miasta metropolitalnego Lublin
godz. 19.15 Konferencja prasowa z udzia
łem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Lublinagodz. 20.15 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Akademii Rolniczej w Lublinie
godz. 21.15 I Wieczór integracyjny – gospodarz – Prezydent Miasta Lublina

                                                    5 września 2003 r. /piątek/

LUBLIN

Miejsce: Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej w Lublinie

godz. 9.00-10.00 Otwarcie wystawy promocyjnej WEKTORY ROZWOJU:

LUBLIN – EUROPA ‘2003

godz. 10.00-13.00 II MEETING PROEUROPEJSKI MEDIA – EUROPA ‘LUBLIN 2003 nt. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"

Pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP

Tematyka wystąpień:
Polska wśród narodów Europy – tożsamość narodowa a integracja euro-pejska - prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz, doradca prezydenta RP

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 – Stanisław Lis, Małopolskie Forum Współpracy z Polonią
Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski 2004-2006. Fundusze Przedakcesyjne, Wspólnotowe i Strukturalne UE – Tadeusz Kozek,

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Rozwój regionów polskich na drodze do Unii Europejskiej – rola programów dostosowawczych w procesie integracji – Mateusz Kujawa, Fundusz Współpracy

Doświadczenia Polski w procesie integracji europejskiej – wyzwania, niepokoje, szanse - Lublin
Media wobec integracji i gospodarki globalnej – wpływ na nastroje i praktyki gospodarcze – Lublin
Meetingowi towarzyszyć będzie promocja 2 pozycji wydawniczych:

1) „Media w polityce regionalnej i integracji europejskiej" – Stanisław Lis

2) Trzy tajne dokumenty. Polacy tworzyli i budowali wspólnoty europejskie XIX wieku! Kiedy powstała Rzeczpospolita Trzech Narodów? Kto był duchowym ojcem Jugosławii? Polska „Konstytucja dla Europy” z roku 1831 kamieniem węgielnym Unii Europejskiej? – Zbigniew Święch

godz. 15.30-18.00 Spacer Starym Miastem
Zwiedzanie: Brama Krakowska., Trybunał Koronny, Klasztor Dominikanów, Muzeum im. Józefa Czechowicza, Zamek Lubelski, Plac Litewski, Kaplica św. Trójcy

Miejsce: Zamek Lubelski
godz. 18.00-19.30 Zwiedzanie Zamku
godz. 19.30 II Wieczór integracyjny – gospodarz – Wojewoda Lubelski

6 września 2003 r. /sobota/

LUBLIN

Miejsce: Archikatedra Lubelska
godz. 9.00 Msza Św. w intencji mediów polonijnych celebrowana przez Arcybiskupa Józefa Życińskiego
Miejsce: Telewizja Polska S.A. Oddzia
ł w Lublinie, Radio Lublin S.A., Redakcja „Kurier Lubelski"
godz. 10.30-12.30 Warsztaty dziennikarskie - Miejsce: UMCS w Lublinie

godz. 15.00-17.30 Sesja naukowa nt. „Stan badań naukowych prowadzonych w lubelskim ośrodku akademickim nad diasporą polską w świecie”

Miejsce: Sale recepcyjne Hotelu POLONIA
godz. 19.30 Biesiada artystyczna z udzia
łem Kapeli Ludowej ZPiT JAWOR

                                                         7 września 2003 r. /niedziela/

LUBLIN, województwo lubelskie

godz. 9.00-14.00 Program turystyczny
godz. 9.00-12.00 Na
łęczów, „Uzdrowisko Nałęczów”, Kazimierz Dolny
godz. 12.00-15.00 Puławy
godz. 16.00-18.00 Zwiedzanie rezydencji Zamoyskich w Kozłówce
godz. 18.00-21.00 Wieczór przy ognisku – gospodarz – Marszałek Woj. Lubelskiego

Pożegnanie z województwem lubelskim i miastem metropolitalnym Lublin

8 września 2003 r. /poniedziałek/

WARSZAWA

godz.   8.00 Wyjazd do Warszawy
godz. 12.00-14.00 Spotkanie z Marszałkiem Senatu RP – Longinem Pastusiakiem i członkami senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą

Uroczyste zakończenie XI Forum

Lista uczestnikow 11 forum