fundacjakrzyzowa.htm   Zugriffszähler 29.05.2002

Adres we Wroclawiu:
ul. Kazimierza Wielkiego 27a, 50-077 Wroclaw
tel.: +48-71-371 4400; Fax: +48-71-3714401

Informacje : www.europeum.pl

 

Biuro fundacji: +48-71-371 4402
E-mail: krzyzowa@krzyzowa.org.pl

Hotel "Europeum" tel.: +48-71-3714500
E-mail:
europeum@europeum.pl

konto bankowe:
Kredyt Bank SA I/O W-w
15001155-121150038197