fundacjaoperapolska.htm  03.07.2005

Fundacja Opera Polska ®

PL  Tarnowskie Góry
ul. Chopina 27/12
Tel/fax +48323904557
+48500041180
E-mail: fundacjaoperapolska@republika.pl,
www.fundacjaoperapolska.republika.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY: 0000220926
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ: 6452349299
REGON: 278332689
BIGBPLPWXXX BANK MIELENIUM S.A.
05 11602202 00000000 48879065
USD

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy za przeczytanie powyższego e-mail. Jesteśmy nową fundacją działającą od niedawna i jedyną tego typu działającą na terenie Polski. Jej celem podstawowym jest: promocja sztuki operowej, młodych talentów wokalistyki, propagowanie polskiej kultury w kraju i za granicą. Statutowym naszym celem jest również powstrzymanie masowej emigracji zarobkowej młodych muzyków, artystów operowych i stworzenie im godziwych warunków pracy w początkowej ich karierze artystycznej. W tej chwili rozpoczynamy akcję zbierania funduszy na utworzenie zespołów muzycznych Fundacji Opera Polska składających się z: orkiestry symfonicznej, chóru i solistów, co da możliwość zatrudnienia około 300 osób.

Aby można było rozpocząć działalność koncertową potrzebna jest scena o charakterze widowiskowym. W tym celu pragniemy zakupić namiot widowiskowy w skład, którego wchodzić będzie profesjonalna scena wraz z oprzyrządowaniem technicznym, oświetleniem oraz widownią mogącą pomieścić nawet 3500 osób, co ma umożliwić samodzielną mobilność zespołów Fundacji Opera Polska podczas koncertowania w wielu miejscach w Polsce i zagranicą, oraz samodzielność i samowystarczalność finansową po okresie około 1 roku działalności. Całkowity koszt przedsięwzięcia inwestycji zakupu namiotu wraz z zapleczem technicznym oraz początkowa działalność zespołów wyniesie około 8 500 000 USD.

Pragniemy prosić o rozpowszechnienie idei naszej Fundacji w środowisku polonijnym. Wierzymy, że z Państwa pomocą osiągniemy sukces dający obopólne korzyści. Jeśli się Państwo zdecydują objąć patronat nad Fundacją będziemy bardzo wdzięczni odnotowując to na naszej stronie www.fundacjaoperapolska.republika.pl oraz w akcjach i mediach związanych z Fundacją Opera Polska. Ponadto poszukujemy przedstawicieli, którzy będą reprezentować interesy fundacji i zasiądą w jej radzie i zarządzie, są w posiadaniu miejsca zamieszkania poza granicami Polski oraz wyrażą pisemną zgodę na jej reprezentowanie.

Odpowiemy na Państwa wszelkie pytania. Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące prawnej działalności Fundacji Opera Polska. Oczekując rychłego nawiązania współpracy życzymy wielu sukcesów życiu zawodowym jak i osobistym.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji Opera Polska

President Fundation Opera Poland Vice President

Roszak Michal Segiet Jan