Wałbrzych, dnia 27 kwietnia 2002 r.

Fundacja Pomoc Polakom na Podolu i Wołyniu

ul. Basztowa nr 33 lok. 6,  58-316 Wałbrzych
t
el.: [074] 843 65 96
fax: [074] 8469144 i 8469181
E-mail: artagora@go2.pl

 

Szanowny Pan
Zbigniew KOSTECKI
Prezes Kongresu Polonii w Niemczech
E-mail: kostecki@via.de

 

Wielce Szanowny Panie!

 

Piszę do Szanownego Pana, jako do redaktora stron internetowych www.polonia.org. O ich istnieniu i o Pana osobie dowiedziałem się z Dziennika Kijowskiego nr 3 z lutego br.

Jestem założycielem i prezesem zarządu Fundacji pod nazwą Pomoc Polakom na Podolu i Wołyniu. Fundacja została sądownie zarejestrowana 10 października 2001 r.; jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 51961. W systemie REGON figuruje pod numerem 891357143. Siedziba Fundacji ma miejsce pod adresem: 58-316 Wałbrzych, ul. Basztowa nr 33 lok. 6. Numer telefonu [074] 843 65 96; numery faxu: [074] 846 91 44 i 846 91 81; e.mail:artagora@go2.pl. Pracę na rzecz Fundacji wykonuję bezinteresownie, za własne pieniądze. Zawodowo zajmuję się zagadnieniami z zakresu rachunkowości i podatków.

Głównym celem Fundacji jest opieka nad cmentarzami polskimi, kościołami i innymi dobrami kultury polskiej na Podolu, Pokuciu i Wołyniu. Innym zadaniem jest rzeczowa i socjalna pomoc charytatywna Polakom na Ukrainie i Białorusi. Fundacja organizuje też wypoczynek wakacyjny i rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Wspiera również, w różnych formach, środowiska polskie tamże.

Podstawowe jednak działania polegają na organizowaniu i finansowaniu prac porządkowych i inwentaryzacyjnych na cmentarzach polskich (ale też ormiańskich, tunickich, żydowskich) Podola, Pokucia i Wołynia. Cmentarze te są w wielkim zaniedbaniu i zapomnieniu. Żal ściska serce kiedy się widzi w jak zastraszającym tempie ulegają zniszczeniu te miejsca pochówku milionów Polaków, którzy przez wieki trwali niezłomnie i bohatersko przy wierze, ziemi i Ojczyźnie. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza bardzo liczne mogiły Polaków wymordowanych przez nacjonalistycznych bandytów banderowskich, Jest potrzeba ich upamiętnienia, czego nie robią państwowe instytucje powołane do tego. Wsparcia i pieniędzy potrzebuje również odbudowa kościołów i klasztorów odzyskiwanych przez księży misjonarzy działających na Ukrainie i Białorusi. Również te obiekty są w straszliwym stanie technicznym.

Przekazując powyższe informacje uprzejmie proszę Szanownego Pana o zamieszczenie danych o celach i działalności Fundacji w ramach tzw. linków stron internetowych „Polonia świata”. Chodzi o to, aby wyeksponować takie zagadnienia jak:

· informację o tym, że cmentarze polskie, ormiańskie, tunickie na Podolu, Pokuciu i Wołyniu oraz odzyskiwane kościoły i klasztory znajdują się w ogromnym zniszczeniu i całkowitym zapomnieniu. Z dnia na dzień stan grobów zastraszająco się pogarsza. Grozi nawet zniknięcie po nich wszelkich śladów;

· informację o tym, że Fundacja Pomoc Polakom na Podolu i Wołyniu:

- opiekuje się cmentarzami polskimi i ormiańskimi, a porządkując je chce też przywrócić ich pierwotny wygląd. Na dzień dzisiejszy opieka nad cmentarzami dotyczy: Zbaraża, Buczacza, Skałatu, Podhajec, Wiśniowca, Śniatynia, Rohatynia, Kut (cmentarz ormiański), Zaleszczyk, Kowla. W planie są cmentarze w innych miejscowościach ale to zależy od posiadanych pieniędzy;

- opiekuje się kościołami oraz innymi dobrami kultury polskiej na Podolu, Pokuciu i Wołyniu,

- zajmuje się rzeczową i socjalną pomocą charytatywną Polakom na Ukrainie i Białorusi,

- organizuje wypoczynek wakacyjny i rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi,

- wspiera, w różnych formach, środowiska polskie tamże;

· możliwość pomocy ze strony Fundacji osobom w poszukiwaniu śladów swoich przodków, a zwłaszcza miejsc ich grobów na Podolu, Pokuciu, Wołyniu;

· możliwość zlecenia Fundacji opieki nad konkretnymi grobami na Podolu, Pokuciu i Wołyniu wskazanymi przez zainteresowane osoby;

· apel do dobrodziejów o pomoc finansową na wykonywanie celów Fundacji, przede wszystkim na porządkowanie i inwentaryzowanie cmentarzy, na odbudowę kościołów, pomoc dla parafii rzymsko- i grekokatolickich na Ukrainie i Białorusi , dla dzieci i młodzieży, a także osób starszych na Ukrainie i Białorusi. Zwłaszcza porządkowanie i inwentaryzacja cmentarzy wymagają znacznych nakładów, a możliwości finansowe Fundacji są niewielkie.

Na zakończenie dodam, że w trakcie tworzenia są strony internetowe Fundacji (będą dostępne w internecie za około 2-3 tygodnie). Odpowiednią wiadomość o tym niezwłocznie przekażę.

Jeśli będzie potrzeba uszczegółowienia lub poszerzenia informacji w powyższym zakresie uczynię to bardzo chętnie.

 

Załączam serdeczne pozdrowienia
z wyrazami należnego szacunku.

Fundator, Prezes Zarządu Bogdan Moroz