G

Gliwice

Glogoczow (z Krakowa w kierunku na Zakopane) 
Hotel - http://www.hotel-twardowski.com/