Album dzialaczy Gruzji (20.11.2001)


Malgorzata Pawlak
delegat II Zjazd Polonii
IX Forum Mediow

Prof. Maria Filina
delegat II Zjazd Polonii

Dr Tatiana Kurczewska

Dr Maria Marcinkowicz-Labadze

Dr Irena