Grodno

Zwiazek Polaków na Bialorusi                                         czlonek EUWP
Dom Polski -  dyrektor Jozef Porzecki
(29.10.2001)  -           Prezydium RPS
Zarzad Zwiazku Polakow na Bialorusi  (26.11.2003)  
230023 Grodno, ul. Dzierzynskiego 32
Tel.: +375-152- 72-00-75 lub 44-95-79 Fax:
+375-152-72-00-75, +375-720075
Prezes : Dr Tadeusz Kruczkowski, Grodno, ul.Gorkiego 62
E-mail: tkruczkowski@yahoo.com
Tel.: +375-152-44-95-79 lub 78-40-36 Fax:
+375-152-72-00-75
Konstantz Tarasiewicz,  Prezes Rady Naczelnej ZPB
Tel.: + 375-172-85-35-22
Tadeusz Malewicz, Czesław Bieńkowski, Józef Łucznik
Teresa Sieliwończyk, Zygmunt Piełuć, Ryszard Kacynel
Józef Porzecki, Bożena Guzewicz, Bożena Guziewicz
Anżelika Borys, Oksana Gołębowska. Wiesław Romańczuk

Tygodnik Związku Polaków na Białorusi "Głos znad Niemna" (05.11.2003)
Redaktor Naczelny: Andrzej D
ubikowski  - www.glos.by.ru
230023
B
ialorus,  Grodno,  Ul. Dzierzynskiego 32
TEL.: +375-152-72-3169,, FAX: +375-152-72-3169
E-mail:  glosznadniemna@mail.grodno.by

ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno - Henryk Żur
Tel.: +375-152-72-31-69 , Fax : +375-152-72-00-75 
E-mail : root@zpbglos.belpak.grodno.by

"Słowo Ojczyste". Pismo Zjednoczenia Społecznego (10.09.2001)
„Polska Macierz Szkolna na Białorusi”

ul. Budzionnego 48 A,  BY 230023 Grodno
Tel/Fax: +375-152-967 470; Tel.: +375-152-738 138
E-mail: pms@grsu.grodno.by  dla Ireny Czerniak

Towarzystwo Mlodziezy Polskiej  (10.09.2001)
przy
ZPB „Zwiazku Polaków na Bialorusi”   
ul. Dzierzynskiego 32 , BY Grodno 230023
E-Mail: tmp_zpb@mail.ru
Tel.fax +375-152-720 075
              
http://www.tmp-zpb.narod.ru
Prezes Tatiana Kuncewicz
Wiceprezes Julia Makarewicz
Skarbnik Maryna Stelmach
Sekretarz Olga Iwkina
Koordynator do spraw informatyki i kontaktów internetowych Sergiusz Juchniewicz
(ICQ 47289405)

Związek Polaków na Białorusi, Oddział Miejski w Grodnie
Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno - dr Tadeusz Kruczkowski
Tel.: +375 152 44 06 03

Biblioteka Polska w Grodnie  - prowadzi Wiktoria Zaniewska
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 72-00-62

Caritas w Grodnie  - Ks. Biskup Antoni Dziemianko
ul. P. Komuny 1, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 72-23-82

Chór "Echo Grodna" przy ZPB w Grodnie - Janina Więcławicz
ul. Krasnopartizanskaja 1-1, 230011 Grodno
Tel.: +375 152 22116

Chór "Głos znad Niemna" przy ZPB w Grodnie - Wiktor Adamowicz
ul. Popowicza 9, 230027 Grodno, Tel.: +375 152 20655

Dekanat Grodno - Wschód
pl. Sowiecki 4, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 44 51 38

Dekanat Grodno-Zachód -  Ks. Prał. Antoni Chanko
ul. Paryskiej Komunny 1-3, 230025 Grodno
Tel.: +375 152 44 65 12 , 44 21 16

Dziecięcy Zespół "Dzwoneczki" przy ZPB w Grodnie - Snieżana Biernacka
ul. Prigorodnaja 10 
Tel.: +375 152 445-746; 4422806 pryw.

Instytut Katechetyczny w Grodnie dyrektor o. Andrzej Szczupał
Pl. Sovietskaja 4 , 230025 Grodno

Izba Przemysłowo-Handlowa Związku Polaków na Białorusi
ul. Dzierżyńskiego 32 , 230023 Grodno - Prezes Zygmunt Piełuc
Tel.: +375 152 72-00-97, Fax : +375 152 72-00-97 

Kaplica na terenie parafii Św. Piotra i Pawła 
ul Repina 2, 230027 Grodno - ks Aleksander Szemet

Klub Młodej Polonii "Grodzieńskie Słowiki" 
ul. Mira 3-1, 230011 Grodno - Alicja i Andrzej Binert
Tel.: +375 152-26 588

Klub Żeglarski przy Polskiej Szkole w Grodnie
ul. Kurczatowa, 230005 Grodno
Tel.: +375 152 39-05-63, 31-46-19

Komitet Pamięci Adama Mickiewicza na Białorusi
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno - Jozef Porzecki
Tel.: +375 152 72-00-75

Komitet Pamięci Elizy Orzeszkowej na Białorusi - Maria Ejsmont
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 31-43-34/dom

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, Grodno-Kościół
Rektoralny (Pobrygidzki)( Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu)
ul. K. Marksa 26, 230025 Grodno - O. Aleksandr Drogosz CssR
Tel.: +375 152 72 32 50, 44 51 18

Kuria Biskupia Diecezji Grodzieńskiej - Ks. Bp Aleksander Kaszkiewicz
pl. Sowiecki 4, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 44 10 45, Fax : +375 152 44 16 96
Ks Bp Antoni Dziemianko 
Ks. Prał. Antoni Chańko 
S. M. Maria Bieluk CSFN 
S. M. Magdalena Derezińska 
Maria Maciejewska

Międzydiecezjalny Sąd Kościelny w Grodnie 
pl. Sowiecki 4, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 44 10 45, Fax : +375 152 44 16 96
Ks. Prał. Dr Waldemar Gałązka, Ks. Bp mgr Antoni Dziemianko 
O. Dr Michał Wróblewski OFMConv. ,  Ks. Prał. Wincenty Lisowski 
Ks. Antoni Filipczyk , Ks. Lucjan Radomski 
Ks. Lic. Jan Zaniewski , O. Lic Stanislaw Sadowski OFMConv 
Ks.
Mgr Tadeusz Krisztopik, Ks. Lic. Cezary Mich CMF

Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca "Chabry" przy Szkole Polskiej przy ZPB w Grodnie
ul. BŁK 31-34  - Eleonora Kaszczenko
Tel.: +375 152 335307
Zespół Pieśni i Tańca „CHABRY”
Kierownik artystyczny i choreograf Zespołu: Eleonora Zawadzka – 
pracownik Działu Kultury Związku Polaków na Białorusi .
e-mail: chabry@tut.by
www.chabry.narod.ru
telefon:
dom. 31-61-96
pr. 72-00-75
adres:
Zespół Pieśni i Tańca „CHABRY”
ul. Dzierżyńskiego, 32, 230032, Grodno

Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Filia w Grodnie - L. Podlach
ul. Budionnego 48A, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 96 74 70

Parafia Matki Bożej Anielskiej, Grodno - OO. Franciszkanów 
ul. Krasnopartizanskaja 1-2, 230011 Grodno
Tel.: +375 152 22 32 67, 22 50 17
O. Inocenty Szumowski OFMCony , O. Sławomir Lipiński OFMCony 
O. Sławomir Denderski OFMCony , O. Bogusław Wójtowicz OFMCony

Parafia Matki Bożej Miłosierdzia, Grodno-Augustówek 
ul.Repina 2, 230027 Grodno - Ks, Aleksander Szemet

Parafia Miłosierdzia Bożego, Grodno-Wiszniowiec 
ul. Pietraka 44/1 m.42 A, 230023 Grodno
Tel.: +375 152-723-250
O. Paweł Kubik SCJ , Ks. Stanisław Rosiek

Parafia Najświętszego Odkupiciela, Grodno - Dziewiatówka 
ul. Kurczatowa, 230023 Grodn
Tel.: +375 152 31 33 39
O. Waldemar Słota CSsR, O. Stanisław Patalita CSsR 
O. Stanislaw staniewski CSsR, O.Józef Gęza CSsR

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Dzielnica Południowa
Dzielnica Południowa, ul. Nowa 17, 230028 Grodno
Tel.: +375 152 6 49 30
Ks. Jan Romańczuk, Ks. Kazimierz Żywalewski

Parafia Św. Franciszka Ksawerego - Bazylika Katedralna
pl.Sowiecki 4, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 44 26 77, +375-152 44 1045
Ks. Bp Antoni Dziemianko, Ks. Jan Puzyna, Ks. Aleksander Pietrowicz, Ks. Anfdrzej radziewicz

Parafia Znalezienia Krzyża Świętego, Grodno-Pobernardyński
ul. Paryskoj Komunny 1, 230025 Grodno
Tel.: +375 152 44 65 12, 47 21 16, 44 11 15
Ks. Prał. Antoni Chańko
Ks. Andrzej Sadowski, Ks. Czesława Pawlukiewicz 

Polskie Towarzystwo Lekarskie na Białorusi, Oddział Obwodowy w Grodnie
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno - dr Kazimierz Jodkowski
albo
Stroicielej 8-59; 230009 Grodno, Belarus
Tel.: +375 152 44-14-52

Polskie Towarzystwo Lekarskie na Białorusi - dr Kazimierz Konkol
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 210 24, 26572, Fax : +375 152 33 53 41

Rzymsko-Katolicka Kuria Diecezjalna w Grodnie 
Pl. Sowiecki 4, 230025 Grodno
Tel.: +375 152 44-26-77
, Fax : +375 152 44-10-45 
ks. Bp. Aleksander Kaszkiewicz , ks. Krzysztof Janas
ks. Jan Puzyna, ks. Aleksander Pietrowicz, ks. Andrzej Radziewicz

Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Grodnie
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 33-16-94
Apoloniusz Woliński

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Białorusi
ul. Janki Kupały 64/9 - Regina Kriuszewa
Tel.: +375 152 633-70/dom

Stowarzyszenie Polaków Ofiar Represji Politycznych na Białorusi
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 72 00 75, 47-84-22/dom - Halina Jakołcewicz

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej, przy ZPB
ul. Sokołowskiego 25 - Eugeniusz Galkiewicz
Tel.: +375 152 2 35 41 

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 2-35-41/dom, 72-00-75/praca
Eugeniusz Gałkiewicz

Teatr Polski przy ZPB w Grodnie
ul. BŁK 30-1  - Władyslaw Siłkin
Tel.: +375 152 33 50 0

Teatr Polski przy Związku Polaków na Białorusi
BŁK 30-1, 230009 Grodno
Tel.: +375 152 33-50-02
Władysław Siłkin

Towarzystwo Polskich Plastyków na Białorusi - Stanisław Kiczko
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodno
Tel.: +375 152 6-60-45/dom

Towarzystwo przyjaciol Grodna

TV Grodno - redaktor Irena Walus
Telewizja Bialoruska po polsku
ul. Gorkiego 85, 230015 Grodno
Tel.: +375-152-331610, Fax: +375-152-338310

Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Komuny Paryskiej 1, 230025 Grodno
Tel.: +375 152 47 02 34
Ks. Lucjan Radomski, Ks. Prał. dr Jerzy Lewiński, Ks. lic. Roman Kotlimowski
Ks. mgr Mariusz Zygadło CM, Ks. mgr Andrzej Klima
Ks. Andrzej Sadowski, J.E.Ks. Bp dr Edward Samsel
Ks.dr Kazimierz Łatak CRL, Ks. Kan.dr Zdzisław Mazur

Ks.Kan.dr Marian Marguż , Ks. Prał.dr Lucjan Wojciechowski
Ks.dr Michał Wróblewski OFMCony, Ks. Prał. dr Waldemar Galązka
Ks.dr Tadeusz Wyszyński CM, Ks.dr Stefan Kajta SCJ .lic. Andrzej Szczupał CSsR

Zespół "TRIO" - Andrzej Parmańczuk
Tel.: +375 152 795 365

Zespół Dziecięcy "Grodzieńskie Słowiki" przy ZPB w Grodnie
ul. Mira 3-1, 230011 Grodno - Alicja i Andrzej Binertowie
Tel.: +375 152 26588

Zespół Pieśni i Tańca "Lechici" - Regina Zawadzka  
BLK "A" – 52, 230009 Grodno
Tel.: +375 152 - 31 52 96
, Fax : +375 152 - 31 52 96

----
Zjednoczenie Społeczne - Polska Macierz Szkolna 
(03.06.2002) - czlonek EUWP
ul. Budzionnego 48 a, 230023 Grodno
Tel/Fax:
+375 152 96 74 70
Stanisław Sienkiewicz - E-mail: pms@tut.by

Polska Macierz Szkolna na Białorusi - E-mail: pms@grsu.unibel.by

Liceum Spoleczne przy PMS
Dyrektor Teresa Kryszyn
pms@tut.by z dopiskiem "dla Liceum PMS"

Biblioteka Polska przy PMS
Kierownik Janina Sienkiewicz
pms@tut.by z dopiskiem "dla biblioteki PMS"

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PMS
Rektor doc. Barbara Fustoczenko
pms@tut.by z dopiskiem "dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku PMS"

Klub Kobiet przy PMS
Prezes Halina Rudnicka
pms@tut.by z dopiskiem "dla Kluby Kobiet PMS"

Polski Zespól "Lechici"
Kierownik Regina Zawadzka
pms@tut.by z dopiskiem "dla Zespolu "Lechici" PMS"

Miesiecznika "Slowo Ojczyste"
Redaktor naczelna Irena Czerniak
pms@tut.by z dopiskiem "dla "Slowa Ojczystego" PMS"

Z powazaniem
prezes ZS "Polska Macierz Szkolna" na Bialorusi
doc. dr Stanislaw Sienkiewicz

-------

I Grodzieńska Gromada Zuchowa „Zielone Płomyki˝  Inna Kucewicz

7 Grodzieńska Drużyna Harcerska „Zielony płomień˝
- Olga Stalbowska

Związek Harcerstwa Polskiego na Białorusi 
ul. Dzierżyńskiego 32, 230023 Grodn
Tel.: +375 152 72-00-62
, Fax : +375 152 72-00-75
Antoni Chomczuk, Lucyna Dąbrowska,
Olga Stalbowswka, Anna Juchniewicz, Andrzej Obuchowski 
Wiesław Romanczuk, Alicja Iszczenko, Inna Kucewicz

3 Grodzieńska Drużyna Harcerska „Wszechświat˝  Alina Kowszyk

1 Grodzieńska Drużyna Harcerska „Wiktoria˝ im.St. Batorego 
Lucyna Dąbrowska

8 Grodzieńska Drużyna Harcerska „Wolne Ptaki˝ 
Andżelika Kazimierowicz

Towarzystwo Przyjaciol Grodna i Wilna - http://tpgiw.republika.pl/ (15.10.2002)


Sergiusz Juchniewicz - nasz korespondent

ICQ 47289405

GG 3690395

s_juchniewicz@tut.by