1georgia.gif (7037 Byte)  GRUZJA       (uakt. 21.11.2001 - wspolredaguje Malgprzata Pawlak)

Ambasada RP - T i b i l i s i
ul. Braci Zubalaszwili 19, Tbilisi, Georgia
Tel.: +995-32-920398, Fax: +995-32-920397

O Polonii kaukaskiej  (05.04.2001)

Album dzialaczy Polonijnych w Gruzji  (20.10.2001)
Lekarze Polscy w Gruzji  (06.01.2008)

Klub Polski
380002 Tbilisi, ul.Ginamdzgrwiszwili 31 Tel.: +995-32- 961514

Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy Polaków w Gruzji "POLONIA"
380007 Tbilisi, ul. G. Leonidze 14 m1, Prezes Prof. Maria Filina 
(04.09.2002)
Tel.: +995-32 933707, Fax: +995-294929, 933215

Polskie Centrum Edukacyjne w Gruzji (15.09.2001)
"Kauka
ska Polonia" , red. Malgorzata Pawlak
Czernyszewskiego 8, Tbilisi
Gruzja - Georgia - ul. Irakli Abaszidze 72/27, 380062 Tbilisi
Tel.: +995-99 57 62 48, +0995-32 224950
Fax: +995-32-224950
E-mail:
polcentrgeo@hotmail.com

Zwiazek Polonii Medycznej w Gruzji  -  http://www.polmed.org/gruzja/
Prezes - Dr. med Tatiana Kurczewska 
(20.10.2001)
do konca grudnia 2001 E-mail: dorotap@marbat.com.pl

E-mail:
polcentrgeo@hotmail.com
Tel.: +995-32-75-7057, Fax: +995-32-294443

V-ce Prezes Dr med. Maria Marcinkowicz-Labadze
Gldani VII kmr. 16 k. m 59, 380001 Tbilisi
Tel. priv.: +995-32-689383