Związek Polonii Medycznej w Gruzji im św. Grigoła Peradze został zarejestrowany w dzielnicowym sądzie m. Tbilisi 26 marca 1999r.

Jest to  profesjonalne, niedochodowe, prawne zjednoczenie lekarzy i farmaceutów działających zgodnie z zasadami moralności katolickiej i prawosławnej wiary. Założycielką i dyrektorem Związku jest Tatiana Kurczewska.

Związek Polonii Medycznej w Gruzji za swoje główne zadanie stawia niesienie bezpłatnej pomocy lekarskiej członkom polskiej wspólnoty w Gruzji, ochronę zdrowia i profilaktykę, prowadzenie badań nad chorobami społecznymi, organizowanie polskich lekarzy specjalistów dla udzielania bezpłatnej pomocy lekarskiej w miejscu ich pracy.

Na patrona organizacji został wybrany św. Grigoł Peradze, prawosławny duchowny – archimandryta, uczony, który wiele lat żył i pracował w Polsce. Był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.  Zginął w Oświęcimiu oddając  życie za swego żydowskiego studenta. W 1995r. został kanonizowany przez polską cerkiew prawosławną.