Hajnowka

 

Hotel Orzechowski

Hotel "Orzechowski"   SYLWESTER 2001
17-200 Hajnówka, ul. Pi³sudskiego 14
tel. (085) 682 27 58, fax (085) 682 23 94
e-mail: biuro@hotel-orzechowski.com.pl
Internet: http://www.hotel-orzechowski.com.pl

DOM OPIEKI  www.domopieki.hajnowka.com.pl

Mozliwosci inwestycyjne   (16.10.2003)