handellwow.htm

Międzynarodowe Centrum Informacyjno – Konsultingowe "ICIC", Kijów, Ukraina.

Serdecznie zaprasza na

 

II Międzynarodową konferencję

konferencja
dla polskich i ukrainskich firm

25-26-27-28 października 2002 r, Lwów, Hotel „Sputnik"

 

W warunkach zaostrzonej konkurencji poszukiwanie nowych rynków zbytu zagranicą, stanowi jeden z kluczowych warunków skutecznego rozwoju biznesu. Wzrost sprzedaży może być m. in. wynikiem efektywniejszej pracy działów zbytu. Nasycenie polskiego rynku towarami, perspektywa zwiększenia konkurencyjności po wejściu Polski do Unii Europejskiej stawia Ukrainę w rzędzie państw, których rynkiem należy się w sposób szczególny zainteresować. Rynek ukraiński z punktu widzenia polskiego eksportu jest bez wątpienia najważniejszy ze wszystkich sąsiednich rynków wschodnich. Jego atutami są : słaby rozwój własnej produkcji, ogromny potencjał konsumpcyjny, wolny handel z krajami WNP i krajami nadbałtyckimi, twożenie i rozwój SSE. A brak informacji o Ukrainie pośród polskich firm jest przeszkodą do prowadzenia działalności gospodarczej w tym państwie. Na rynku ukraińskim podstawą są bezpośrednie kontakty, do nawiązania których najskuteczniejsze wydają sie konferencje i seminarium, spotkania i misje dospodarcze, organizacją których my się zajmujemy. Od czego zacząć? Jak zorganizować biznes na Ukrainie? Jak wypracować zysk w tym kraju? Jak wypracować efektywną sprzedaż towarów na Ukrainę? Jak ocenić możliwe ryzyko i opracować sposób jego minimalizacji?. Na II Międzynarodowej konferencji odpowiemy Państwu na te pytania.

Gości honorowi :

Ambasada RP w Kijowie Wydział Ekonomiczno – Handlowy

Pani Anna Skowrońska-Łuczyńska – Radca Handlowy- Minister Pełnomocny

Pan Piotr Miśkowiak – Zastępca Attache Handlowego

Konsulat RP we Lwowie

Pan Michał Uziembło – Konsul Handlowy

 

Program konferencji - ( bez podpunktów ):

– Uwage NOWE PRZEPISY w programie konferencji -

- Materiały konferencyjne, CD – nowe przepisy

1.Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej.

2.Sprzedaż polskich towarów w Ukrainie.

3.Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej : twożenie przedsiębiorstw produkcyjnych (nowy Kodeks Ziemski!!!).

4.Kontrola celna i regulacje celne (nowy Kodeks Celny!!!).

5. Opodatkowanie wewnętrznych operacji handlowych. Księgowość i kontrola rachunkowa.

6.Rozliczenia związane z operacjami eksportowo – importowymi. Transakcje międzynarodowe.

7.Sytuacje konfliktowe. Spory sądowe.

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka – Dyrektor ds współpracy z zagranicą Centrum "ICIC" – znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.

SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA i udostępnienie większej informacji:

- Telefonicznie pod nr 0038-044-459-02-82

- Tel\faks - 0038-044-417-74-88

 

Jeżeli Państwa interesują inne tematy, prośba zgłosić się do nas. Wasze pytania mogą stać głównym tematem naszych następnych konferencji.

 

 

 

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym, zgłaszam udział w II Międzynarodowej konferencji na temat: Polsak-Ukraina: bariery i perspektywy współpracy handlowej. Produkcja i sprzedaż polskich towarów na Ukrainie – w praktyce.

w dniach: 25-26-27-28 października 2002 r. we Lwowie

 

Imię i nazwisko............................................................................

 

Stanowiska .................................................................................

Telefon/FAX................................................................................ e-mail ..........................................................................................

Nazwa firmy................................................................................. NIP ..............................................................................................

 

Kod i nazwa miejscowości........................................................... Ulica ............................................................................................

 

Rodzaj działalności firmy.....................................................................................................................................................................

 

........................................................................ ..............................................................................

data, miejscowość pieczątka i podpis

..........................................................................................

Prezes/Dyrektor

 

UWAGI: Udostępnienie większej informacji i pełnego programu konferencji przez telefon/fax: 0038-044-417-74-88 lub tel: 0038-044-459-02-82

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka

Jeżeli u Państwa są pytania lub propozycje co tematów konferencji – prośba telefonować!!!