infopl.htm

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Informacja prasowa

                                                        Gliwice, 21 stycznia 2002                                                                

Konkurs „Szczególnie pozytywne lub szczególnie

negatywne wspomnienie z lat 1920 – 2001”

 

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w konkursie

 

„Szczególnie pozytywne lub szczególnie negatywne wspomnienie z lat 1920 – 2001”.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie szczególnie negatywnego lub szczególnie pozytywnego wydarzenia (sytuacji) w kontekście wielokulturowej historii Górnego Śląska, wzgl. stosunków polsko-niemieckich w tym regionie, które miało miejsce w latach 1920 - 2001. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe: 15 do 25 lat oraz powyżej 25 lat. Młodzież w wieku od 15 do 25 lat może opisać własne przeżycie lub przeżycie kogoś z najbliższych. Zadaniem uczestników w wieku powyżej 25 lat jest opisanie własnego przeżycia. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby zamieszkałe aktualnie na terenie Górnego Śląska (woj. opolskie i część śląskiego) oraz osoby pochodzące z Górnego Śląska a zamieszkałe obecnie w RFN.

 

Prace nie powinny przekraczać 4 stron formatu A4. Dodatkowe materiały (np. albumy, fotografie itp.) nie będą brane pod uwagę przy ocenie prac. Prace należy przesłać pocztą lub oddać osobiście w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2002 r.

 

Każda z prac powinna być opatrzona godłem (pseudonimem) autora. Ponadto to samo godło (pseudonim) powinno zostać podane na osobnej kartce wraz z poniższymi danymi:

 

 

Jury wybierze dwie najlepsze spośród nadesłanych prac (po jednej od uczestnika z Polski i z Niemiec). Ponadto wyróżnieni zostaną autorzy trzech kolejnych najwyżej sklasyfikowanych prac. Przewidziano dwie równorzędne nagrody główne: dla uczestnika polskiego wysokiej klasy komputer, dla uczestnika niemieckiego weekendowy pobyt na Śląsku (wraz z pokryciem kosztów podróży). Pozostali laureaci otrzymają nagrody książkowe. Prawne roszczenia są wykluczone.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela p. Dawid Smolorz w DWPN, tel. (032) 232-49-02 w. 105.