INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ
http://www.ipn.gov.pl/

Akademicka wyprawa do Lwowa śladami Sonderaktion Krakau młodzieży i pracowników wyższych uczelni Krakowa i Wrocławia pod honorowym patronatem Prezesa IPN - prof. Leona Kieresa
http://www.ipn.gov.pl/aktual_2706_wyprawa.html

Sesja naukowa W 60-tą Rocznicę Mordu Profesorów Lwowskich (07.07.2001)
http://www.ipn.gov.pl/aktual_2706_sesja.html

Korespondecja z Rzeszowa (29.05.2002)