Jaroslaw

Starostwo Powiatowe -  (10.09.2001) http://starostwo.jaroslaw.pl/
ul. Jana Pawla II 17, PL 37-500 Jaroslaw
Tel.: +48-16-624 6200, Fax: +48-16-624 6249
E-mail: toronowicz@jaroslaw.pl

Hotel Asticus (01.09.2005)
ul. Rynek 25, 37-500 Jaroslaw
Tel.: +48-16-623-1344

Motel "Pegaz" (28.06.2006)
ul. 3-go maja 94 c
Tel.: +48-16-621-7995

Hotel "Hetman" (01.09.2006)
ul. Tarnowskiego 18
37-500 Jaroslaw
Tel.: 016-621 4395
E
-mail hotel@hotelhetman.com
www.hotelhetman.com 

Muzyka dawna - sierpien 2001

Działacz Emigracji Niepodległościowej uhonorowany w Polsce
W Polsce, w Jarosławiu nazwano ulicę imieniem Romana Koby
Uchwałą nr 187/XXII/03 z dnia 29 grudnia 2004 roku, a więc niemal dokładnie w rocznicę śmierci Romana Koby, Rada Miasta Jarosławia na wniosek mieszkańców, nadała jednej z ulic tego miasta Jego imię.
W motywacji decyzji napisano m.in, iż był to człowiek wielkiej szlachetności i gorący patriota.
Roman Koba był Prezesem Kongresu Polaków w Szwecji od 1986 roku. Odszedł od nas 27 grudnia 2001, na jego grobie w Västerĺs jest napis: "Duszę oddał Bogu, serce Polsce, ciało ziemi szwedzkiej".
 
Od dwóch lat przyznawana jest nagroda im. Romana Koby. Kapituła tego wyróżnienia kieruje się mottem, które i Jemu przyświecało zawsze: "Praca dla przyszłych pokoleń tylko wtedy ma sens, gdy nauki płynące z historii realizujemy przy zachowaniu podstawowych zasad - takich jak prawda, uczciwość i miłość do drugiego człowieka".
Dobrze się stało, że pamięć Romana Koby uwieczniona została nadaniem jego imienia ulicy w Jarosławiu - mieście, z którego pochodził i które w roku 1998 przyznało mu tytuł honorowego obywatela.
Dowodzi to także, jakie wartości są najważniejsze, niepodważalne, a tym samym nieprzemijające.

www.polskakongressen.org
Kongres Polaków w Szwecji
Polska Kongressen i Sverige
Box 75, SE 730 50 Skultuna, Sweden
Internet:
www.polskakongressen.org
E-mail:
biuro@polskakongressen.org
********************************************