Z wielką satysfakcją informuje, że Kapituła Nagrody „Za Osiągnięcia w Badaniach nad Polonia i Emigracją” usytuowana przy Światowej Radzie Badań nad Polonia, postanowiła przyznać nagrodę w kategorii bibliografie i informatory opublikowane w latach 2000-2002, za prace „Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech ( koniec XX w.)” (Opole2001) w opracowaniu Marii Kalczyńskiej pracownika naukowego Zakładu Badań Historycznych i Niemcoznawczych - Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wręczenie statuetki nastąpi 11.06.2003 r. w trakcie Międzynarodowych Targów w Poznaniu.

Nagroda jest równocześnie wyróżnieniem dla całego polskojęzycznego środowiska literacko – dziennikarsko – wydawniczego w Niemczech. Maria Kalczyńska pragnie podziękować tym, którzy przyczynili się do powstania Leksykonu i równocześnie poinformować o kolejnych pracach, które są przygotowywane, a stanowią kontynuację projektu związanego z dokumentowaniem polskojęzycznych działań medialno – literacko – wydawniczych.

Obecnie w wydaniu znajdują się:

„Prasowe Polonica niemieckie. Ostatnie dwudziestolecie" z dodatkiem biograficzno-bibliograficznym

„Polsko – niemiecki leksykon biograficzny" edycja II

Równocześnie informuję, że „Leksykon...” jest do nabycia drogą wysyłkową w cenie 15 Euro (łącznie z kosztami przesyłki). Środki ze sprzedaży „Leksykonu przeznaczone są na kolejne prace wydawnicze.

Zamówienia przyjmuje: Leonard Paschek, Langenbergerstr. 480, 45277 Essen, tel. 0201/589949,
e-mail: Leonard.p@interia.pl . Maria@atol.com.pl