kalendarzczarchiwum.htm

MACIERZ SZKOLNA W RC - MATICE ŠKOLSKÁ V ČR
Zarz
ąd Główny - Hlavní výbor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ul. Komenského 4, 737 01 Český Těšín • Czech Republic
ZARZĄD GŁÓWNY MACIERZY SZKOLNEJ W REPUBLICE CZESKIEJ

serdecznie zaprasza na
Spotkanie Integracyjne Organizacji Polonijnych poza Krajem - Europa
Środkowa - Baginiec 2003.

Organizator: Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w RC
Miejsce spotkania: Hotel Baginiec - Hotel Bahenec ko
ło Jabłonkowa
739 84 Písek nr 195, tel. +420 - 558 330 057
Termin spotkania: 22 - 25 maja 2003
Termin nadsy
łania zgłoszeń: do 10 maja 2003

Adres nadsy
łania zgłoszeń: Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej
ul. Komenského 4, 737 01
Český Těšín
e-mail: macierz@polonica.cz
e-mail: berek-beskidy@volny.cz

Opłata: 220 € / osobę (prosimy uiścić na miejscu)
Ilo
ść osób z danego kraju: max. 3 - 4 osoby
Osoba kontaktowa: Jan Branny, 739 61 T
řinec 6, ul. Lidická 545
tel. +420 - 558 332 748 • komórka: +420 - 608 748 976

Z poważaniem ..................................................

Jan Branny
prezes ZG MSz w RC

PRZEWIDYWANY PROGRAM
Spotkania Integracyjnego Organizacji Polonijnych poza Krajem - Europa Środkowa

Baginiec 2003

                                                                                           TEMAT SPOTKANIA

ROLA ZAOLZIAKÓW W PERSPEKTYWIE WSPÓLNEJ EUROPY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czwartek 22.05.03 (pierwszy dzień):

- przyjazd gości, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie członków ZG MSz z obecnymi

Piątek 23.05.03 (drugi dzień):

8.00 - 9.00 • śniadanie
9.00 -10.00 • uroczyste otwarcie spotkania
10.00 -12.00 • obrady uczestników spotkania, spotkanie z zaproszonymi gośćmi
12.00 -13.30 • przerwa obiadowa
13.30 -14.00 • czas wolny
14.00 -18.00 • kontynuacja obrad uczestników spotkania
18.00 -19.00 • kolacja
19.00 -......... • czas wolny, dyskusja kuluarowa, zabawa towarzyska

Sobota 24.05.03 (trzeci dzień):
7.00 - 8.00 • śniadanie
8.00 -18.00 • autokarowa wycieczka uczestników spotkania
trasa: Trzyniec, Czeski Cieszyn (teatr, gimnazjum), Cierlicko (Żwirkowisko),
Żywocice, Błędowice (obiad w Domu PZKO), Stonawa (grób pomordowanych
Polaków), powrót
18.00 -19.00 • kolacja
19.00 -......... • występ zespołu Oldrzychowice, zabawa towarzyska

Niedziela 25.05.03 (czwarty dzień):
8.00 - 9.00 • śniadanie
9.00 -10.00 • przejazd do Gutów
10.00 -11.00 • nabożeństwo ekumeniczne w drewnianym kościółku w Gutach
11.30 -12.00 • oficjalne zakończenie spotkania

 Czeski Cieszyn, 19 marca 2003

Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej zaprasza na spotkanie Macierzy Szkolnej wszystkich zainteresowanych w terminie 28-31 sierpnia 2003 r. Zgłoszenia do dnia 11 sierpnia 2003 r. na adres Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w Rep. Czeskiej, ul. Komenského 4, 737 01 Český Tĕšin.

E-mail: macierz@polonica.cz        berek-baskidy@volny.cz