kalkrakow.htm  Zugriffszähler

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: DomPolonii [mailto:dompol@dompolkrak.softland.com.pl]
Gesendet: Mittwoch, 19. Juni 2002 12:34
An: kostecki@via.de

IV Forum Oswiaty Polonijnej

„Nauczanie jezyka i kultury polskiej w swiecie jako wyzwanie XXI w.”

Jezyk polski, wiedza o Polsce wspolczesnej, historia - programy i metody.

Krakow, 5 - 8 wrzesnia 2002 r.

Inauguracja Forum i obrady w dniu 5 wrzesnia w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellonskiego przy ul. Golebiej 24. Obrady w nastepnych dniach w siedzibie Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” Dom Polonii, Rynek Glowny 14.

Rada Programowa:

Przewodniczacy - prof. dr hab. Wladyslaw Miodunka – Prorektor elekt Uniwersytetu Jagiellonskiego, Instytut Studiow Polonijnych i Etnicznych UJ,

Wiceprzewodniczacy - prof. dr hab. Jan Mazur - Dyrektor Centrum Jezyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie – Sklodowskiej w Lublinie, Czlonek Zarzadu Krajowego Stowarzyszenia „Wspolnota Polska”,

Magdalena Mazinska - Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Wspolpracy  z  Zagranica Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,

Elzbieta Bober - Naczelnik Biura Integracji Europejskiej i Wspolpracy z Zagranica Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,

dr Bogusław Szymanski – Dyrektor Biura Uznawalnosci Wyksztalcenia i Wymiany Miedzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 

Krystyna Staron - Kierownik Zespołu ds. Polonii Centralnego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,

dr Joanna Wojtowicz - Dyrektor Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie,

Maria Piotrowicz – Czlonek Komisji Programowej Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspolnota Polska”,

dr Jozef Wrobel – Wiceprezes Krakowskiego Oddzialu Stowarzyszenia „Wspolnota Polska”, Instytut Polonistyki UJ.

Zaproszeni nauczyciele polonijni.

 

Uczestnicy:

Zawodowi nauczyciele, nauczyciele szkolek sobotnio-niedzielnych i dzialacze oswiatowi.

W programie Forum przewidziano miedzy innymi:

Referaty:

§         Dyr. Magdalena Mazinska „Sytuacja oswiaty polskiej poza krajem w kontekscie przystapienia Polski do Unii Europejskiej”,

§         prof. Wladyslaw Miodunka „Nauczanie jezyka polskiego w szkolach a miedzynarodowe dyplomy znajomosci jezyka polskiego”,

§         prof. Jan Mazur „Jezyk polski jako narzedzie komunikacji we wspolczesnym swiecie”,

§         prof. Andrzej Stelmachowski (Prezes Stowarzyszenia „Wspolnota Polska”) „Koncepcja dzialalnosci Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” w dziedzinie oswiaty”,

§         dr Ewa Lipinska (Instytut Studiow Polonijnych i Etnicznych UJ) „Dwujezyczność dzieci emigrantów. Jak ja osiagnac ?”,

Warsztaty – jezyk polski

§         dr Zofia Agnieszka Klakowna (Instytut Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) „Nauczanie komunikacyjne jezyka polskiego”,

Forum podrecznikowe dla nauczycieli polonijnych

dr Joanna Wojtowicz, Elzbieta Bober

„Nauczanie literatury polskiej zintegrowane z nauczaniem historii i kultury”

Referat i warsztaty       Witold Bobinski (Instytut Polonistyki UJ)

„Historia i wspolczesnosc Polski w szkolnej edukacji”

Referat i warsztaty       dr Janina Mazur (Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie),

dr Henryk Palkij (Instytut Historii UJ)

Forum dyskusyjne „Nauczanie jezyka polskiego na Wschodzie”

Krystyna Staron

zaproszeni nauczyciele polonijni

Forum dyskusyjne „Jezyk polski na rynku edukacyjnym panstw zachodnich”

zaproszeni nauczyciele polonijni

Sprawy organizacyjne

przyjazd 4 wrzesnia /sroda/

obrady 5,6,7,8 wrzesnia

wyjazd 9 wrzesnia /poniedzialek/

Zakwaterowanie:

Hotel „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9, 30-150 Krakow, (pokoje dwuosobowe z lazienka)
tel. +4812/ 637-73-04, 637-95-85 
Uczestnicy Forum pokrywaja koszty przyjazdu do Krakowa, natomiast udzial w Forum jest nieodplatny. 

Prosimy o zglaszanie referatow na pismie (wystapienie do 15 min.) oraz nadeslanie kart uczestnikow Forum do dnia 30 lipca. Udzial w programie kulturalnym i krajoznawczym – zgodnie ze zgloszeniem na karcie uczestnika.

Organizator Forum: Stowarzyszenie „Wspolnota Polska” Oddzial w Krakowie

Dom Polonii, Rynek Glowny 14, 31-008 Krakow, tel./fax +4812/ 422-43-55,

centrala czynna cala dobe +4812/ 422-63-41, +4812/ 422-61-58

E-mail: dompol@dompolkrak.softland.com.pl

Biuro organizacyjne Forum:

Dyrektor dr Krystyna Gasowska

Kazimierz Dobrzanski, Barbara Dudzik ,Urszula Hanc, Piotr Zborowski 

        Zapraszam do Krakowa

                                                                                 

prof. dr hab. inz. Zygmunt Kolenda

Prezes Krakowskiego Oddzialu

Stowarzyszenia „Wspolnota Polska”