kielce.htm   Zugriffszähler od 7 lutego 2005

KOMUNIKAT

Redakcja Informatorów Biograficznych i Akademia Świętokrzyska w Kielcach przygotowują do druku słownik biograficzny „KTO JEST KIM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”, w którym przewidziany jest rozdział o osobach urodzonych na Kielecczyźnie, a obecnie mieszkających w różnych krajach świata. Promocja słownika połączona będzie ze Światowym Zjazdem Świętokrzyżczan. Serdecznie prosimy Polaków mieszkających poza Polską, a urodzonych w Ziemi Świętokrzyskiej (dawne województwo kieleckie) o przysyłanie nam swoich adresów pocztowych. Chcielibyśmy wszystkim naszym rodakom z Kielecczyzny wysłać informacje dotyczące przygotowywanej imprezy i publikacji. Korespondencję prosimy kierować pod adresem:

Red. Józef Siwek
Redakcja Informatorów Biograficznych
ul. Śląska 34 m. 26
25-328 Kielce
Poland
E-mail:ribsiwek@op.pl